O nama

Upravljanje sustavima poslovanja

Stalnim inovacijama i unapređivanjem kvalitete svojih proizvoda, a na temelju znanstvenih istraživanja i zahtjeva tržišta, Jamnica svakodnevno nastoji poboljšati kvalitetu života svojih potrošača.

Naša je politika kontinuirano unapređivanje postojećega sustava poslovanja, proizvodnje i kontrole proizvoda. Na taj način želimo zadovoljiti sve zahtjeve koji se postavljaju nama kao proizvođačima s ciljem podizanja kriterija kvalitete i uspostavljanja novih trendova u načinu poslovanja i proizvodnje.

 

Obavijest u vezi ambalaže - 1.4.2019.  Obavijest_1_4_2019.pdf

Dugogodišnje iskustvo u proizvodnji kvalitetnih proizvoda prilagođenih zahtjevima tržišta nadograđujemo stalnim praćenjem zdravstvenih i nutricionističkih trendova, kako bismo svojim kupcima pružili potpuno zadovoljstvo. Prednost kvalitete i sigurnosti naših proizvoda proizlazi iz sustava vrijednosti naše tvrtke zahvaljujući kojemu naši potrošači i kupci dobivaju najkvalitetnija pića.

Za sustavan pristup upravljanju, standardizaciji i poboljšanju poslovnih procesa uspostavljena je korporativna funkcija za upravljanje sustavima poslovanja.

Jamničin je pristup kvaliteti definiran i politikom kvalitete, jednim od temeljnih dokumenata sustava upravljanja.

S ciljem osiguravanja kvalitete proizvoda i poslovanja Jamnica plus d.o.o. certificirana je prema normi ISO 9001 te ima certificiran sustav upravljanja sigurnošću hranom. Spomenuti certifikati potvrđuju sustavno upravljanje poslovanjem, kontinuirano praćenje proizvodnih procesa i kontrolu proizvoda.

Nama kao proizvođaču to predstavlja potvrdu dobre proizvođačke prakse, a krajnjem potrošaču sigurnost pri odabiru naših proizvoda.

Uvođenjem sustava HACCP cijeli je proces proizvodnje od nabave sirovina i dodatnih komponenata do gotovoga proizvoda sustavno kontroliran, posebno imajući na umu zdravstvene i higijenske opasnosti tijekom proizvodnje.

Time smo osigurali osnovne principe proizvodnje, a to su dobra proizvodna praksa (GMP), dobra higijenska praksa (GHP) i dobra praksa u laboratorijima (GLP).

Visoka kvaliteta proizvoda, koja je potvrđena nizom analiza ovlaštenih laboratorija u Republici Hrvatskoj i u ovlaštenim laboratorijima EU i SAD te moderna tehnologija koja se koristi u procesu proizvodnje osiguravaju da proizvod svojom kvalitetom konkurira i na domaćem tržištu i na svjetskim tržištima.

Kao dokaz sustavne brige i kontrole nad procesom proizvodnje i proizvodom imamo IFS Food certifikat, naše vode Jamnica i Jana posjeduju Kosher certifikat, Jana je uvrštena na popis odobrenih dobavljača za američku vojsku (US Army Directory of Sanitarily Approved Food Establishmnent for Armed Forces Procurement) te je uvrštena na listu NSF International Bottled Water – FDA Regulations.

Ti nas certifikati na regionalnom tržištu svrstavaju u kategoriju proizvođača koji nude siguran i kvalitetan proizvod s jamstvom. Imati navedene certifikate znači imati prednost u odnosu na konkurentske proizvođače.

Jamnica plus d.o.o. kao odgovorna kompanija svoju politiku upravljanja okolišem i energijom temelji na organiziranom i profesionalnom upravljanju sustavima u duhu održivog razvoja.

Zaštita okoliša

Sustav upravljanja okolišem primjenjuje se na aspekte aktivnosti, proizvoda i usluga koji su povezani s okolišem i kojima možemo upravljati ili na koje možemo utjecati.

Usklađivanjem sa zahtjevima prema normi  ISO 14001 učinkovito koristimo resurse, sustavno gospodarimo otpadom, pratimo emisije, poštujemo sve zakonske i ostale zahtjeve kako bi ostvarili povjerenje svih zainteresiranih strana i povećali svoju uspješnost u sustavu upravljanja okolišem.

Energetska učinkovitost

Certificiranjem Sustava upravljanja energijom prema normi ISO 50001 postavljeni su konkretni ciljevi kako bi se poboljšala energetska učinkovitost. Prepoznati su svi elementi koji utječu na korištenje i potrošnju energije. Utvrđeni su pokazatelji energetske potrošnje, identificirana su područja značajnog korištenja i definirane su prilike za poboljšanja. Integracijom sustava upravljanja energijom u postojeći sustav poslovanja Jamnice unaprijeđena je energetska učinkovitost kompanije.