Prijava nepravilnosti

Prijava nepravilnosti u Jamnici plus d.o.o.

JAMNICA plus d.o.o. prepoznaje da se integritet i reputacija temelje na povjerenju zaposlenika i poslovnih partnera, i stoga primjenjuje i promiče etička načela i vrijednosti, proaktivno težeći poštivanju pravne regulative i najviših mogućih poslovnih standarda s ciljem reguliranja i jasnog komuniciranja korporativne odgovornosti, regulatorne usklađenosti, te zaštite onih osoba koje “progovore” protiv sumnjivih ili počinjenih Nepravilnosti.

Stoga je, u skladu sa Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, JAMNICA plus d.o.o. uspostavila sustav unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovala Povjerljivu osobu i zamjenika koji su dužni štititi identitet prijavitelja.

Što su nepravilnosti ?

Nepravilnosti su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na poslovanje Društva u vezi područja definiranih člankom 4. gore navedenog Zakona, a prijaviti ih može svaka fizička osoba koja je za nepravilnost saznala u svom radnom okruženju.

Kako se podnosi prijava nepravilnosti ?

Prijavu nepravilnosti moguće je podnijeti na sljedeći način:

poštom,
izravnom dostavom na adresu sjedišta Društva s naznakom „Za Povjerljivu osobu – ne otvarati“,
elektronskom poštom na e-mail adresu Povjerljive osobe i njezina zamjenika: povjerljiva.osoba@jamnica.hr
na zahtjev prijavitelja, fizičkim sastankom u razumnom roku.

Što sve mora sadržavati prijava nepravilnosti?

Prijava Nepravilnosti mora sadržavati:
– podatke o prijavitelju nepravilnosti,
– podatke o prijavljenoj osobi/osobama,
– opis ili informacije o nepravilnosti koja se prijavljuje,
– datum prijave.

Po zaprimanju prijave nepravilnosti Povjerljiva osoba zaštiti će identitet prijavitelja i povjerljivost informacija te pružiti sve informacije o zaštiti i njegovim/njenim pravima.

Top
[borgholm_core_section_title tagline="oh hello you" title="Award-winning creative agency." subtitle="Delivering high-quality projects for international clients. Ask us about digital, branding and storytelling." line_break_positions="1" disable_title_break_words="no" special_style_positions="2" title_tag="span" subtitle_margin_top="29px" enable_text_custom_styles="yes" text_color="#000000" _element_width="initial"]

GENERAL INQUIRIES
borgholm@qodeinteractive.com

SOCIAL MEDIA