Eko kutak

Na jednom mjestu saznajte u koju kantu pravilno odložiti otpad.

BIOOTPAD

DA:

 • kuhinjski otpad (ostaci i kora voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostaci kruha, listovi salate, blitve, kelja i sl.) 
 • vrtni ili zeleni otpad (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlja iz lončanica, ostaci voća i povrća i sl.),
 • male količine ostalog biootpada (kora drveta, kosa i dlaka, piljevina, papirnate maramice, borove iglice, male količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci)

NE:

 • ostaci termički obrađene hrane,
 • meso, riba, kosti, koža,
 • mliječni proizvodi, ulja i masti,
 • pepeo, ambalaža (kartonska, staklena, plastična), guma, opasni otpad,
 • obojeni i lakirani drveni otpad,
 • odjeća, cigarete i dr.

PAPIR I KARTON

DA:

 • novine, časopisi, prospekti, katalozi, bilježnice, knjige, telefonski imenici, slikovnice, 
 • kutije od cigareta (bez folija)
 • kuverte (ako imaju, odvojiti plastični dio)
 • bilježnice, knjige, telefonski imenici, slikovnice
 • pisaći i kompjuterski papir, pisma, uredske tiskovine, papirnate vrećice
 • mape, kartonski fascikli, valovita ljepenka, kartonske kutije (bez ljepljive trake, plastike, stiropora i dr.).

NE:

 • indigo papir, ugljeni papir, fotografije i foto papir,
 • zauljeni i prljavi papir, gumirane etikete i sl.

PET BOCE I LIMENKE

DA:

 • PET ambalaža za piće
 • Limenke za piće

PLASTIKA I METAL

Plastična ambalaža mora biti isprana od ostatka sadržaja te ju je potrebno spljoštiti ako je to moguće. 

DA:

 • plastične vrećice, folije (samoljepljive), mjehurasta ambalaža 
 • ​boce od jestivog ulja, destilirane vode, sredstava za čišćenje i pranje, kozmetike, lijekova (osim citostatika), prehrambenih proizvoda i sl. 
 • čaše i posude od jogurta, sira i sl. 
 • plastična ambalaža za kozmetiku i osobnu higijenu (za kreme, šampone i sl.)
 • plastične igračke (bez drugih materijala)
 • plastične kutije od CD-a i DVD-a
 • ambalaža za razne prehrambene proizvode od pjenastog polistirena (stiropora) 
 • tetrapak od mlijeka, sokova, umaka od rajčice, juha, pudinga i sl.
 • ostali proizvodi od plastike: čepovi, plastični tanjuri, pribor za jelo, plastične slamke, zdjelice za kućanstvo, poklopci i sl. 
 • zaštitna plastična ambalaža te vrećice za slatkiše i grickalice, zamrznuti proizvodi, WC papir ili papirnati ručnici
 • konzerve od hrane 

NE:

 • plastična ambalaža i limenke s ostacima od boja, lakova i motornih ulja,
 • plastična ambalaža i limenke s ostacima od kemikalija,
 • boce i limenke od zapaljivih i eksplozivnih tekućina,
 • boce i limenke pod tlakom (npr. dezodoransi, lakovi za kosu, propan/butan spremnici i sl.)
 • upaljači
 • spužve 

MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD:

DA

 • maramice, vlažne maramice, vata, higijenski ulošci, gumene rukavice
 • zamašćene i prljave krpe i papir, ostaci duhana, opušci

NE

 • zemlja, kamenje
 • opasni otpad (fluorescentne svjetiljke, štedne žarulje, lakovi, otapala, baterije i akumulatori)
 • električni i elektronički uređaji i pripadajući dodaci poput kablova
Top
[borgholm_core_section_title tagline="oh hello you" title="Award-winning creative agency." subtitle="Delivering high-quality projects for international clients. Ask us about digital, branding and storytelling." line_break_positions="1" disable_title_break_words="no" special_style_positions="2" title_tag="span" subtitle_margin_top="29px" enable_text_custom_styles="yes" text_color="#000000" _element_width="initial"]

GENERAL INQUIRIES
borgholm@qodeinteractive.com

SOCIAL MEDIA