Jamnica plus

PRAVILA NAGRADNE IGRE „Lidl i Jamnica nagrađuju karticama!“

Članak 1.
Priređivač

Priređivač nagradne igre je JAMNICA plus d.o.o., Getaldićeva 3, Zagreb, OIB 02233362849. 

Članak 2.
Trajanje i svrha nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 11. travnja 2023. do 30. travnja 2023. na svim Lidl prodajnim mjestima na području Republike (dalje u tekstu: Nagradna igra).

Članak 3.
Svrha nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe Priređivača i proizvoda Jamnica u staklenoj ambalaži od 1L.

Članak 4.
Način sudjelovanja u nagradnoj igri

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je imati aktivan korisnički račun u Lidl Plus programu vjernosti i Lidl Plus aplikaciju za pametne telefone.

Kupac se prijavljuje za nagradnu igru odabirom opcije „Zaigraj!“ u Lidl Plus aplikaciji.

Nakon klika na „Zaigraj!“ kupac mora skenirati aplikaciju Lidl Plus prilikom kupnje Jamnice u staklenoj ambalaži od 1L.

Prijava se povezuje s osobnim podacima pridruženim navedenom Lidl Plus korisničkom računu (ime i prezime, adresa, kontakt broj mobitela i e-mail).

Kupac koji se na ovaj način prijavi za sudjelovanje u nagradnoj igri može sudjelovati u nagradnoj igri sa svakom kupnjom Jamnice u staklenoj ambalaži od 1L. S jednom kupnjom kupac ostvaruje jedan ulazak u izvlačenje, bez obzira na količinu kupljenih proizvoda.

Prijavu preko opcije „Zaigraj!“ u Lidl Plus aplikaciji dovoljno je napraviti samo jednom, a kupcu će se automatski ponuditi mogućnost slanja prijave svaki put kada ostvari uvjet za sudjelovanje.

Članak 5.
Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i društva New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6.
Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

  • 3 x Lidl poklon kartica vrijednosti 500 € /  3.767,25 kn
  • 3 x Lidl poklon kartica vrijednosti 200 € /  1.506,90 kn
  • 9 x Lidl poklon kartica vrijednosti 100 € /  753,45 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 3.000,00 € / 22.603,50 kn (uključen PDV). 

Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Sudionici u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih predviđenih ovim Pravilima.

Članak 7.
Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se u prostorijama Priređivača prema sljedećem rasporedu:

  • 18. 4. 2023. za prijave od 11. 4. do 16. 4. 2023.
  • 25. 4. 2023. za prijave od 17. 4. do 23. 4. 2023.
  • 2. 5. 2023. za prijave od 24. 4. do 30. 4. 2023.

Na svakom izvlačenju izvući će se dobitnici za nagrade:

  • 1 x Lidl poklon kartica vrijednosti 500 € /  3.767,25 kn
  • 1 x Lidl poklon kartica vrijednosti 200 € /  1.506,90 kn
  • 3 x Lidl poklon kartica vrijednosti 100 € /  753,45 kn

Dobitnici će biti izvučeni pomoću računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Izvlačenje dobitnika nadzirat će tročlana komisija te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik. Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici www.jamnica.company.

Članak 8.
Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku i načinu preuzimanja nagrade biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu, fotografiju) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9.
Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.jamnica.company. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10.
Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.jamnica.company prije početka nagradne igre.

Članak 11.
Korištenje osobnih podataka 

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri, Sudionici su suglasni da Priređivač prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami dostavili u Nagradnoj igri (ime, prezime, ulica, kućni broj, mjesto, poštanski broj, broj telefona i email adresa), te se njima koristi isključivo za potrebe Nagradne igre. Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno odabirom opcije „Zaigraj!“ u Lidl Plus aplikaciji, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka je JAMNICA plus d.o.o., Getaldićeva 3, Zagreb, OIB 02233362849. Izvršitelji obrade su Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, OIB 66089976432 i New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u Nagradnoj igri.

Osobni podaci sudionika obrađivat će se u skladu s Pravilima o zaštiti podataka za Lidl Plus dostupnim na https://www.lidl.hr/lidl-plus/pravne-informacije/zastita-osobnih-podataka. Voditelj obrade podataka neće dodatno obrađivati niti čuvati nikakve osobne podatke sudionika, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Priređivač će navedene osobne podatke u stavku 1. ovog članka koristiti isključivo za:

1. Objavu Dobitnika,

2. Kontaktiranje Dobitnika radi dogovora oko dostave nagrade,

3. Dostavljanje nagrade Dobitniku,

4. Vođenje evidencije o sudjelovanju u nagradnim igrama.

Sudionici Nagradne igre slanjem mail-a na dpo@jamnica.hr, imaju pravo, vezano uz osobne podatke koji se obrađuju temeljem Nagradne igre:

1. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Priređivač pohranio,

2. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Priređivač pohranio,

3. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Priređivač pohranio,

4. Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Priređivač pohranio,

5. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na definirani način,

6. Uložiti prigovor na podatke koje je Priređivač prikupio i obrađuje.

Priređivač može podijeliti osobne podatke Sudionika s trećom stranom koja pruža uslugu pripreme i provedbe Nagradne igre, a s kojom Priređivač surađuje, te s trećom stranom koja provodi u ime Priređivača i za njegov račun sve aktivnosti vezane za organizaciju isporuke Nagrade.

Priređivač je ovlašten otkriti osobne podatke Sudionika i onda kada je to nužno radi poštivanja njegovih zakonskih obveza.

Sudionik je ovlašten promijeniti bilo koji osobni podatak slanjem mail-a na adresu dpo@jamnica.hr, u kojem je Sudionik dužan navesti ime i prezime, adresu i mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti.

Priređivač poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Sudionik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Priređivač provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na internetsku stranicu www.jamnica.company ili s nje te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Članak 12.
Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove Nagradne igre utvrđuje se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Top
[borgholm_core_section_title tagline="oh hello you" title="Award-winning creative agency." subtitle="Delivering high-quality projects for international clients. Ask us about digital, branding and storytelling." line_break_positions="1" disable_title_break_words="no" special_style_positions="2" title_tag="span" subtitle_margin_top="29px" enable_text_custom_styles="yes" text_color="#000000" _element_width="initial"]

GENERAL INQUIRIES
borgholm@qodeinteractive.com

SOCIAL MEDIA