Jamnica plus

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA “Beauty ritual u pokretu”

Članak 1: ORGANIZATOR

 

Nagradni natječaj ”Beauty ritual u pokretu” (u daljnjem tekstu: Natječaj) priređuje i organizira društvo JAMNICA plus d.o.o., Zagreb, Getaldićeva 3, 10 000 Zagreb, OIB: 02233362849 (u daljnjem tekstu: Organizator). Natječaj u ime organizatora provodi agencija Degordian d.o.o., Slavonska Avenija 6, 10 000 Zagreb, OIB: 12276012383.

 

Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

 

Natječaj se provodi u svrhu promocije Organizatora na njegovoj službenoj Jana vitamin Instagram stranici (https://www.instagram.com/jana.vitamin/). Natječaj traje od 13. veljače 2024. do 18. veljače 2024. godine do kraja dana, a odnosi se na područje Republike Hrvatske.

 

Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja u Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane bilo koje društvene mreže koja se spominje u ovim pravilima.

 

Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE

 

Sve informacije o Natječaju bit će dostupne na službenoj Jana vitamin Instagram (https://www.instagram.com/jana.vitamin/) stranici.

 

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

 

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj na dan početka ovog Natječaja, izuzev zaposlenika Organizatora, društva Degordian d.o.o., Slavonska Avenija 6, 10 000 Zagreb, OIB: 12276012383, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) – kao i niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog Natječaja. Nagradu u sklopu Natječaja ne može osvojiti ni osoba koja je osvojila nagradu u sklopu bilo kojeg natječaja Organizatora koji se odvijao na Facebook, Instagram, TikTok ili web stranici Organizatora u posljednja tri (3) mjeseca od datuma početka ovog Natječaja.

 

Članak 5: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

 

Cilj Natječaja je da Sudionik/ca na originalnoj Instagram objavi na Jana vitamin profilu u komentaru napiše koji beauty rituali njemu/njoj pomažu dok su u pokretu i nemaju vremena. Sudjelovanjem u Natječaju, Sudionik je suglasan da prihvaća Pravila natječaja i tekst izjave koja se kao sastavni dio ovih Pravila nalazi kao privitak Pravila.

 

Organizator neće imati pristup korisnikovom Instagram profilu, niti će se koristiti i pristupati korisnikovim podacima na toj mreži, osim onih podataka koji su javno dostupni. Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja. Organizator ne može znati koji osobni podaci će biti prenijeti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih ili trećih osoba. Preporučuje se Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka na spomenutim društvenim mrežama.

 

Članak 6: ODABIR DOBITNIKA

 

Devet (9) dobitnika Natječaja, izabrat će stručni žiri Organizatora na temelju kreativnosti odgovora. Izabrani će biti odgovori koji su najkreativniji po ocjeni žirija. Dobitnici natječaja će biti objavljeni 19. veljače 2024. najkasnije do 14:00h na Jana vitamin Instagram profilu. Imena dobitnika nagrade biti će objavljena sukladno odredbi 18. članka ovih Pravila.

 

Članak 7: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

 

Nagrada

Količina

Paket koji uključuje Jana vitamin Collagen piće i beauty roller za lice

9x

 

Članak 8: KAKO PREUZETI NAGRADU

 

Nakon završetka Natječaja, dobitnik će o osvojenoj nagradi biti obaviješten odgovorom na komentar. Podatci dobitnika prikupit će se putem privatne poruke na istoj službenoj stranici (ime, prezime, broj telefona i e-mail adresa). Svi će Sudionici biti obaviješteni o imenu dobitnika putem komentara ispod Instagram objave Organizatora koja komunicira nagradni natječaj.

 

Članak 9: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

 

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačije nagrade od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju ova Pravila. Sudionici također ne mogu zamijeniti nagradu za novac ili prenijeti na neku drugu osobu.

 

Organizator će pregledati sve zaprimljene komentare i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ako:

Sudionik prekrši Pravila;

Sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 48 sati ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;

se Sudionik ne pridržava teme Natječaja;

je sadržaj koji prijavljuje uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, spominju se javne osobe ili tekst predstavlja sadržaj koji nije u skladu sa zakonom.

 

Članak 10: POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

 

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu. Više sudionika s istim e-mailom, odnosno adresom smatrat će se jednim dobitnikom. Ako Sudionik Natječaja unese bilo kakav neprimjeren ili uvredljiv sadržaj, isti će biti uklonjen i neće se smatrati regularnom prijavom na Natječaj.

 

Članak 11: PUBLICITET

 

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, Sudionici su suglasni da se njihov doprinos u natječaju može od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu u marketinške svrhe i to isključivo, sadržajno, vremenski i teritorijalno neograničeno u svim medijima.

 

Ovaj Natječaj nije ni na koji način povezan s Instagramom, Instagram ga ne promiče niti sponzorira. Sudionici osobne podatke daju Organizatoru isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, a ne Instagramu. Instagram i je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost, kako samih sudionika Natječaja, tako i trećih osoba. Smatrat će se da su Sudionici sadržaj povezan s ovim Natječajem objavili svojevoljno te Organizator ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao ni za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, Organizator će smatrati, ako su Sudionici objavili bilo kakav sadržaj povezan s ovim Natječajem (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.), da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja.

 

Članak 12: VRSTE I UPORABA OSOBNIH PODATAKA

 

Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Sudionici su suglasni da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami dostavili u ovom Natječaju (ime, prezime, broj telefona i e-mail adresa) te se njima koristi isključivo za potrebe ovog Natječaja.

 

Nagrade u fizičkom obliku biti će poslane Dobitnicima na adresu navedenu u privatnoj poruci poslanoj putem Instagrama. 

 

Sve osobne podatke koji se prikupljaju za potrebe ovog Natječaja, Organizator čuva u trajanju od 4 mjeseca od završetka Natječaja, a osobne podatke Dobitnika 5 godina od završetka Natječaja.

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, Sudionici su suglasni da se njihov doprinos u natječaju može od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu u marketinške svrhe i to isključivo, sadržajno, vremenski i teritorijalno neograničeno u svim medijima.

 

Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja na Natječaju.

 

Organizator će navedene osobne podatke u stavku 1. ovog članka koristiti isključivo za:

1. Objavu Dobitnika,

2. Kontaktiranje Dobitnika radi dogovora oko dostave nagrade,

3. Dostavljanje/preuzimanje nagrade Dobitniku,

4. Vođenje evidencije o sudjelovanju u nagradnim natječajima.

 

Članak 13: PRAVA SUDIONIKA VEZANA UZ OSOBNE PODATKE

 

Sudionici Natječaja slanjem maila na dpo@jamnica.hr imaju pravo, vezano uz osobne podatke koji se obrađuju temeljem ovog Natječaja:

1. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Organizator pohranio,

2. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Organizator pohranio,

3. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Organizator pohranio,

4. Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Organizator pohranio,

5. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na definirani način,

6.         Uložiti prigovor na podatke koje je Organizator prikupio i obrađuje.

 

Članak 14: OBJAVLJIVANJE OSOBNIH PODATAKA

 

Organizator može podijeliti osobne podatke Sudionika s trećom stranom koja pruža uslugu pripreme i provedbe Natječaja, a s kojom Organizator surađuje te s trećom stranom koja provodi u ime Organizatora i za njegov račun sve aktivnosti vezane za organizaciju isporuke Nagrade.

Organizator je ovlašten otkriti osobne podatke Sudionika i onda kada je to nužno radi poštivanja njegovih zakonskih obveza.

 

Članak 15: NADOPUNE I ISPRAVLJANJE OSOBNIH PODATAKA

 

Sudionik je ovlašten promijeniti bilo koji osobni podatak slanjem e-maila na adresu dpo@jamnica.hr, u kojem je Sudionik dužan navesti ime i prezime, broj telefona i e-mail adresu te koje informacije želi nadopuniti.

 

Članak 16: ZAŠTITA PODATAKA

 

Organizator poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Sudionik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Organizator provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na internetsku stranicu  (https://jamnica.company/pravila-nagradne-igre/) ili s nje te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

 

Članak 17: POVJERLJIVOST PODATAKA TREĆIH INTERNETSKIH STRANICA

 

Ova Pravila i uvjeti korištenja odnose se isključivo na uporabu i objavljivanje informacija koje Organizator prikuplja od Sudionika na Jana vitamin Instagram profilu (https://www.instagram.com/jana.vitamin/). Ostale internetske stranice kojima se može pristupiti preko ove internetske stranice imaju svoje izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihova korištenja i objavljivanja na njima. Organizator ne snosi odgovornost za načine i uvjete rada trećih strana.

 

Članak 18: OBJAVA DOBITNIKA

 

Ime Dobitnika nagrade bit će objavljeno na službenoj Jana vitamin Instagram stranici (https://www.instagram.com/jana.vitamin/) stranici Organizatora nakon završetka Natječaja, odnosno najkasnije do 19. veljače 2024. godine u 14:00 h.

 

Članak 19: MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

 

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u Nagradnom natječaju uz suglasnost roditelja ili skrbnika. U slučaju da se, unatoč ovim Pravilima, maloljetna osoba prijavi za sudjelovanje u Nagradnom natječaju, a kasnijom provjerom podataka bude ustanovljeno da nema suglasnost roditelja ili skrbnika, njezin rezultat bit će proglašen nevažećim te će nagrada pripasti idućem najbolje plasiranom sudioniku.

 

Članak 20: POREZI

 

Dobitnici ne snose obvezu plaćanja nikakvih poreza, obveze ili naknada direktno povezanih s nagradama.

 

Članak 21: U SLUČAJU SPORA

 

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 

Članak 22: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

 

Organizator zadržava pravo da prekine Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise o Organizatoru. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila.

 

Članak 23: IZMJENE PRAVILA

 

Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni putem Jana vitamin Instagram stranice Organizatora (https://www.instagram.com/jana.vitamin/) i službene stranice (https://jamnica.company/pravila-nagradne-igre/).


IZJAVA

Sudjelovanjem u Natječaju, dajem svoj izričit pristanak  Organizatoru, da prikuplja i obrađuje moje osobne podatke (ime, prezime, broj telefona i e-mail adresa) za potrebe provođenja Natječaja kao i budućeg kontaktiranja u svrhu promidžbe proizvoda i usluga Organizatora.

 

Ovom izjavom dajem svoj izričit pristanak da u slučaju osvajanja nagrade Organizator objavi moje dostavljene osobne podatke (ime i prezime) u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade, te da ih koristi u promidžbene svrhe ako je to potrebno, bez ikakve obaveze davanja bilo kakve naknade za isto.

 

Ovom izjavom suglasan/suglasna sam da je sadržaj prijave od sada vlasništvo Organizatora, te se obvezujem suzdržati od bilo kakvih postupaka prema Organizatoru na osnovi prava korištenja i/ili vlasništva navedenog Odgovora.

 

Također sam suglasan/suglasna da Organizator može o svome trošku sa mnom komunicirati pisanim putem o samom kreativnom natječaju u razdoblju od 3 mjeseca nakon završetka kreativnog  natječaja.

Zagreb, 12.02.2024.


Top
[borgholm_core_section_title tagline="oh hello you" title="Award-winning creative agency." subtitle="Delivering high-quality projects for international clients. Ask us about digital, branding and storytelling." line_break_positions="1" disable_title_break_words="no" special_style_positions="2" title_tag="span" subtitle_margin_top="29px" enable_text_custom_styles="yes" text_color="#000000" _element_width="initial"]

GENERAL INQUIRIES
borgholm@qodeinteractive.com

SOCIAL MEDIA