Jamnica plus

Pravila Nagradnog natječaja “Gazi nas Challenge”

Članak 1: ORGANIZATOR
Nagradni natječaj priređuje i organizira: JAMNICA plus d.o.o., Getaldićeva 3, 10000 Zagreb,
Republika Hrvatska, OIB: 02233362849 (u daljnjem tekstu: Organizator).

Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj “Gazi nas Challenge” (u daljnjem tekstu: Natječaj) provodi se u svrhu
promocije Organizatora na njegovoj službenoj Facebook stranici
https://www.facebook.com/sensationdrink te Instagram profilu profilu
instagram.com/sensationdrink.
Nagradni natječaj traje od 03.07.2023. godine s početkom u 12:00h do 09.07.2023. godine u
14:00h, a odnosi se na područje Republike Hrvatske.
Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik. Natječaj
nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane bilo koje društvene mreže
koja se spominje u ovim pravilima.

Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE
Sve informacije o Natječaju bit će dostupne na prije spomenutoj Facebook stranici te Instagram
profilu.

Članak 4. PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj,
starije od 18 godina na dan početka ovog Natječaja. Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju
nemaju zaposlenici Organizatora, zaposlenici agencije Degordian, niti članovi njihovih užih
obitelji, kao niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog Nagradnog natječaja.
Maloljetnici nemaju pravo sudjelovati u Natječaju. U slučaju da se, unatoč ovim Pravilima,
maloljetna osoba prijavi za sudjelovanje u Natječaju, a kasnijom provjerom podataka bude

ustanovljeno da ne udovoljava uvjetu godina iz ovog članka, njezin rezultat bit će proglašen
nevažećim te će nagrada pripasti idućem punoljetnom najbolje plasiranom Sudioniku.
Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Članak 5: FOND NAGRADA

Nagrade Količina:

Sensation brendirana obuća broj 43 1
Sensation brendirana obuća broj 40 1

Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagradu u većim količinama
ili drugačije nagrade od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora.
Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, Sudionici prihvaćaju ova Pravila. Sudionici
također ne mogu zamijeniti nagradu za novac ili prenijeti na neku drugu osobu.

Članak 6: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Da bi sudjelovao u natječaju Sudionik treba na objavi natječaja na Facebook stranici ili
Instagram profilu Organizatora ostaviti komentar sa sadržajem koji “roasta” brend Sensation,
odnosno s pošalicom na račun brenda Sensation.

Organizator će pregledati sve zaprimljene odgovore i zadržava pravo u bilo kojem trenutku
diskvalificirati prijavljene Sudionike ako:
● sudionik prekrši Pravila;
● sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 sata ili ostavi netočne osobne
podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
● se ne pridržavaju teme Natječaja;
● sadržaj koji prijavljuje je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja ili tekst predstavlja sadržaj koji
nije u skladu sa zakonom;

● sadržaj koji prijavljuje prikazuje djecu i maloljetnike;
● je sadržaj koji prijavljuje uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, spominju se javne osobe ili
tekst predstavlja sadržaj koji nije u skladu sa zakonom.

Članak 7: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE
Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu. Više
Sudionika sa istom e-mail adresom smatrat će se jednim dobitnikom. Ako Sudionik Natječaja
unese bilo kakav neprimjeren ili uvredljiv sadržaj, isti će biti uklonjen i neće se smatrati
regularnom prijavom na Natječaj.

Članak 8: ODABIR I OBJAVA DOBITNIKA
Prijava Sudionika treba biti u skladu s Pravilima ovog Natječaja.
Ukupno 2 (slovima: dva) dobitnika nagradnog natječaja odabrat će stručni žiri na temelju
kreativnosti odgovora. Stručni žiri sastoji se od 3 (slovima: 3) osobe.
Dobitnik/dobitnici Nagradnog natječaja bit će objavljeni u roku od 5 (slovima: pet) dana nakon
završetka Nagradnog natječaja, odnosno do 14.07.2023. godine u 14:00h na Facebook stranici
i Instagram profilu Organizatora.

Članak 9: ISPORUKA I PREUZIMANJE NAGRADE
Nakon završetka Natječaja, dobitnik/ci će o osvojenoj nagradi biti obaviješteni putem komentara
na profilu https://instagram.com/sensationdrink/ te na Facebook stranici
https://www.facebook.com/sensationdrink.

Članak 10: PROMOTIVNE DJELATNOSTI OKO NAGRADNOG NATJEČAJA
Ovaj Natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom ili Instagramom. Facebook i
Instagram ga ne promiču niti sponzoriraju. Podaci koje Sudionici daju Organizatoru koriste se
isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog Natječaja. Napominjemo, Facebook i

Instagram su javni prostori i objava bilo kakvog sadržaja (uključujući i fotografije) može
predstavljati zadiranje u privatnost, kako samih sudionika Natječaja, tako i trećih osoba. Ako
Sudionici Natječaja objave bilo kakav sadržaj/fotografije na navedenim platformama/ili web
stranicama Organizatora, smatrat će se da su ga objavili svojevoljno te Organizator ne snosi
odgovornost za sadržaj istih, kao ni za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih
trećih osoba. Organizator upozorava Sudionike Natječaja da svoje osobne podatke ne objavljuje
na javnoj stranici Facebooka već da šalju podatke Organizatoru direktno.
Ako su Sudionici objavili bilo kakav sadržaj na Facebooku ili Instagramu (uključujući fotografije,
tekstualne poruke, komentare, i sl.), smatrat će se da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu
takvog sadržaja. Takvom objavom Sudionici Natječaja daju Organizatoru dopuštenje za
korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe
vremenski i teritorijalno bez ograničenja u bilo kojem obliku ili mediju, te se ujedno odriču svih
materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.
Sudionici podatke daju Organizatoru isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog
Natječaja. Ako Sudionici Natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na stranici Organizatora,
smatrat će se da su ga objavili svojevoljno te Organizator ne snosi odgovornost za sadržaj istih,
kao ni za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat
će se ako su Sudionici objavili bilo kakav sadržaj na web stranici Organizatora (uključujući
fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna
ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici Natječaja daju Organizatoru
dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge
komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom
osnovu pripadaju.
Organizator neće imati pristup korisnikovom Facebook ili Instagram profilu, niti će se koristiti i
pristupati korisnikovim podacima na toj mreži, osim onih podataka koji su javno dostupni. Svako
korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se

eliminacijom Sudionika iz Natječaja. Organizator ne može znati koji osobni podaci će biti
prenijeti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od
strane istih ili trećih osoba. Preporuča se Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka
na spomenutim društvenim mrežama.

Članak 11: VRSTE I UPORABA PRIKUPLJENIH INFORMACIJA / PODATAKA
Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Sudionici su suglasni da Organizator prikuplja, obrađuje i
objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami dostavili za potrebe ovog Natječaja
(ime i prezime, adresa, e-mail adresa, grad i broj telefona). Sve osobne podatke koji se
prikupljaju za potrebe ovog Natječaja, Organizator čuva u trajanju od 4 mjeseca od završetka
Natječaja, a osobne podatke Dobitnika 5 godina od završetka Natječaja.
Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade
osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja
na Natječaju.
Organizator će navedene osobne podatke u stavku 1. ovog članka koristiti za:
1. Kontaktiranje Sudionika radi dogovora oko dostave nagrade,
2. Dostavljanja nagrade Sudioniku.

Članak 12: PRAVA SUDIONIKA VEZANA UZ OSOBNE PODATKE
Sudionici Natječaja slanjem poruke direktno na Facebook stranici
hhttps://www.facebook.com/sensationdrink na kojoj se odvijao Natječaj, odnosno na Instagram
profilu https://instagram.com/sensationdrink/:
1. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Organizator pohranio;
2. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je
Organizator pripremio;
3. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Organizator pohranio;
4. Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Organizator pohranio;

5. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se
njegovi podaci ne obrađuju na definirani način;
6. Uložiti prigovor na podatke koje je Organizator prikupio i obrađuje.

Članak 13: OBJAVLJIVANJE OSOBNIH INFORMACIJA/PODATAKA
Organizator neće dijeliti identifikacijske osobne informacije s drugim stranama, osim u slučaju
isporuke Nagrade u ime Organizatora i za njegov račun.
Organizator je ovlašten otkriti identifikacijske osobne informacije/podatke Sudionika kad je
opravdano očekivati da će njihovo otkrivanje pomoći pri provedbi zakona ili je nužno kao
posljedica sudskoga naloga.

Članak 14: NADOPUNE I ISPRAVLJANJE INFORMACIJA/PODATAKA
Sudionik je ovlašten promijeniti bilo koji osobni podatak slanjem poruke direktno Organizatoru, u
kojoj je Sudionik dužan navesti ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi
nadopuniti.

Članak 15: ZAŠTITA PODATAKA
Organizator poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka od
slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa.
Sudionik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje
bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Organizator provodi komercijalno razumne
zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na
internetsku stranicu https://www.facebook.com/sensationdrink/ te
https://instagram.com/sensationdrink/ ili s nje te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane
koja takve informacije primi.

Članak 16: POVJERLJIVOST PODATAKA TREĆIH INTERNETSKIH STRANICA

Ova Pravila i uvjeti korištenja odnose se isključivo na uporabu i objavljivanje informacija koje
Organizator prikuplja od Sudionika na stranici https://www.facebook.com/sensationdrink/ te na
profilu https://instagram.com/sensationdrink/ Ostale internetske stranice kojima se može
pristupiti preko ovih internetskih stranica ili profila imaju svoje izjave o povjerljivosti i prikupljanju
podataka te načinima njihova korištenja i objavljivanja na njima. Organizator ne snosi
odgovornost za načine i uvjete rada trećih strana.

Članak 17: POREZI
Dobitnik ne snosi obvezu plaćanja nikakvih poreza, obveze ili naknada direktno povezanih s
nagradama.

Članak 18: U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud
u Zagrebu.

Članak 19: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA
Organizator zadržava pravo prekinuti Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije
odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa
svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog
tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora.
Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava
pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na
stranici https://www.facebook.com/sensationdrink/ i profilu
https://instagram.com/sensationdrink/.

Članak 20: IZMJENE PRAVILA

Organizator zadržava pravo promijeniti Pravila Natječaja, o čemu će svi Sudionici biti
pravovremeno obaviješteni objavom na stranici https://www.facebook.com/sensationdrink/ i
profilu https://instagram.com/sensationdrink/.

Izjava:
Sudjelovanjem u Natječaju, dajem svoj izričit pristanak Organizatoru, da prikuplja i obrađuje
moje osobne podatke (ime i prezime, adresa, e-mail adresa, grad i broj telefona) za potrebe
provođenja Natječaja kao i budućeg kontaktiranja u svrhu promidžbe proizvoda i usluga
Organizatora.
Ovom izjavom dajem svoj izričit pristanak da u slučaju osvajanja nagrade Organizator objavi
moje dostavljene osobne podatke u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez
naknade, te da ih koristi u promidžbene svrhe ako je to potrebno, bez ikakve obaveze davanja
bilo kakve naknade za isto.
Ovom izjavom suglasan/suglasna sam da je sadržaj prijave (odgovor u komentaru) od sada
vlasništvo Organizatora, te se obvezujem suzdržati od bilo kakvih postupaka prema
Organizatoru na osnovi prava korištenja i/ili vlasništva navedenog odgovora.
Također sam suglasan/suglasna da Organizator može o svome trošku sa mnom komunicirati
pisanim putem o samom kreativnom natječaju u razdoblju od 4 mjeseca nakon završetka
kreativnog natječaja.

Top
[borgholm_core_section_title tagline="oh hello you" title="Award-winning creative agency." subtitle="Delivering high-quality projects for international clients. Ask us about digital, branding and storytelling." line_break_positions="1" disable_title_break_words="no" special_style_positions="2" title_tag="span" subtitle_margin_top="29px" enable_text_custom_styles="yes" text_color="#000000" _element_width="initial"]

GENERAL INQUIRIES
borgholm@qodeinteractive.com

SOCIAL MEDIA