Jamnica plus

Pravila nagradnog natječaja „Holiday Hoodie“

Članak 1: ORGANIZATOR

Nagradni natječaj ”Holiday Hoodie” (u daljnjem tekstu: Natječaj) priređuje i organizira društvo JAMNICA plus d.o.o., Zagreb, Getaldićeva 3, 10000 Zagreb, OIB: 02233362849 (u daljnjem tekstu: Organizator).

Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Natječaj se provodi u svrhu promocije Organizatora na Instagram profilima: https://www.instagram.com/jana.icetea/?hl=en i https://www.instagram.com/pave_elez/.  Natječaj traje od 22.12.2023. u 12:00 sati do 28.12.2023. godine u 16:00 sati, a odnosi se na područje Republike Hrvatske. Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja u Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane bilo koje društvene mreže koja se spominje u ovim pravilima.


Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE

Sve informacije o Natječaju bit će dostupne na službenoj Instagram stranici Organizatora (https://www.instagram.com/jana.icetea/?hl=en).


Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina na dan početka ovog Natječaja, izuzev zaposlenika Organizatora, društva Xantie d.o.o., Zagreb, Zinke Kunc 3B, OIB: 89537643260, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) – kao i niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog Natječaja. Nagradu u sklopu Natječaja ne može osvojiti ni osoba koja je osvojila nagradu u sklopu bilo kojeg natječaja Organizatora koji se odvijao na Instagram ili web stranici Organizatora u posljednja tri (3) mjeseca od datuma početka ovog Natječaja.


Članak 5: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Cilj Natječaja je da Sudionik/ca u komentaru objave na Instagram stranicama https://www.instagram.com/jana.icetea/?hl=en i https://www.instagram.com/pave_elez/ napiše kojim poklonom bi nasmijali svog prijatelja ili prijateljicu za balgdane te kojim Jana Ice Tea ledenim čajem isprali taj gorak okus u ustima! 😊


Organizator neće imati pristup korisnikovom Instagram profilu, niti će se koristiti i pristupati korisnikovim podacima na toj mreži, osim onih podataka koji su javno dostupni. Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja. Organizator ne može znati koji osobni podaci će biti prenijeti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih ili trećih osoba. Preporučuje se Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka na spomenutim društvenim mrežama.


Članak 6: ODABIR DOBITNIKA

Tri (3) dobitnika Natječaja, izabrat će stručni žiri Organizatora na temelju kreativnosti odgovora. Dobitnici Natječaja bit će objavljeni 29.12.2023. godine u 12 h na Instagram profilima https://www.instagram.com/jana.icetea/?hl=en i https://www.instagram.com/pave_elez/, u komentaru ispod objave. Imena dobitnika nagrade bit će objavljena sukladno odredbi članka 12. ovih Pravila. U slučaju da se dobitnik ne javi u roku od 48 sati, Organizator ima pravo proglasiti novog Dobitnika natječaja na temelju sljedećeg najkreativnijeg odgovora prema odluci žirija.


Članak 7: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Fond nagrada sastoji se od 3×1 brandirana hoodie majica dizajnirane by Pave Elez i 3×6-pack (0,5l) Jana Ice Tea ledenog čaja, jednog okusa. 


Nagrada                               Količina

Jana Ice Tea ledeni čaj                               3 x 6-pack 0,5L PET 

Brandirane hoodice dizajnirane by Pave Elez      3 komČlanak 8: KAKO PREUZETI NAGRADU

Nakon završetka Natječaja, dobitnici će o osvojenoj nagradi biti obaviješteni putem komentara na Instagram profilima (https://www.instagram.com/jana.icetea/?hl=en i https://www.instagram.com/pave_elez/) odnosno na Instagram objavi u kojoj će se Sudionike obavijestiti da će biti kontaktirani direktnom porukom u inbox. Za preuzimanje nagrade dobitnik je obavezan dostaviti osobne podatke putem direktne poruke na Instagramu (ime, prezime, adresu i broj telefona).


Članak 9: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačije nagrade od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju ova Pravila. Sudionici također ne mogu zamijeniti nagradu za novac ili prenijeti na neku drugu osobu.


Organizator će pregledati sve zaprimljene odgovore i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ako:

 • Sudionik prekrši Pravila;

 • Sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 48 sati ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;

 • se Sudionik ne pridržava teme Natječaja;

 • je sadržaj koji prijavljuje uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, spominju se javne osobe ili tekst predstavlja sadržaj koji nije u skladu sa zakonom.

Članak 10: POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu. Više sudionika s istim emailom, odnosno adresom smatrat će se jednim dobitnikom. Ako Sudionik Natječaja unese bilo kakav neprimjeren ili uvredljiv sadržaj, isti će biti uklonjen i neće se smatrati regularnom prijavom na Natječaj.


Članak 11: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, Sudionici su suglasni da se njihov doprinos u natječaju može od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu u marketinške svrhe i to isključivo, sadržajno, vremenski i teritorijalno neograničeno u svim medijima.


Ovaj Natječaj nije ni na koji način povezan s Instagramom, Instagram ga ne promiče niti sponzorira. Sudionici osobne podatke daju Organizatoru isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, a ne Instagramu. Instagram je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost, kako samih sudionika Natječaja, tako i trećih osoba. Smatrat će se da su Sudionici sadržaj povezan s ovim Natječajem objavili svojevoljno te Organizator ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao ni za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, Organizator će smatrati , ako su Sudionici objavili bilo kakav sadržaj povezan s ovim Natječajem (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.), da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja.Članak 12: VRSTE I UPORABA OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Sudionici su suglasni da Organizator prikuplja obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami dostavili u ovom Natječaju (ime, prezime, adresa, i broj telefona) te se njima koristi isključivo za potrebe ovog Natječaja.


Nagrada će jednom dobitniku biti uručena slanjem na kućnu adresu 6 bočica (0,5L) Jana Ice Tea ledenog čaja + 1 brandirane hoodie majice dizajnirane by Pave Elez.


Sve osobne podatke koji se prikupljaju za potrebe ovog Natječaja, Organizator čuva u trajanju od 4 mjeseca od završetka Natječaja, a osobne podatke Dobitnika 5 godina od završetka Natječaja.


Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja na Natječaju.

Organizator će navedene osobne podatke u stavku 1. ovog članka koristiti isključivo za:

 1. Objavu Dobitnika,

 2. Kontaktiranje Dobitnika radi dogovora oko dostave nagrade,

 3. Dostavljanje nagrade Dobitniku,

 4. Vođenje evidencije o sudjelovanju u nagradnim natječajima.

Članak 13: PRAVA SUDIONIKA VEZANA UZ OSOBNE PODATKE

Sudionici Natječaja slanjem maila na dpo@jamnica.hr imaju pravo, vezano uz osobne podatke koji se obrađuju temeljem ovog Natječaja:

 1. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Organizator pohranio,

 2. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Organizator pohranio,

 3. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Organizator pohranio,

 4. Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Organizator pohranio,

 5. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na definirani način,

 6. Uložiti prigovor na podatke koje je Organizator prikupio i obrađuje.

Članak 14: OBJAVLJIVANJE OSOBNIH PODATAKA

Organizator može podijeliti osobne podatke Sudionika s trećom stranom koja pruža uslugu pripreme i provedbe Natječaja, a s kojom Organizator surađuje te s trećom stranom koja provodi u ime Organizatora i za njegov račun sve aktivnosti vezane za organizaciju isporuke Nagrade.

Organizator je ovlašten otkriti osobne podatke Sudionika i onda kada je to nužno radi poštivanja njegovih zakonskih obveza.


Članak 15: NADOPUNE I ISPRAVLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Sudionik je ovlašten promijeniti bilo koji osobni podatak slanjem emaila na adresu dpo@jamnica.hr, u kojem je Sudionik dužan navesti ime i prezime, adresu i email adresu te koje informacije želi nadopuniti.Članak 16: ZAŠTITA PODATAKA

Organizator poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Sudionik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Organizator provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na internetske stranice https://www.instagram.com/jana.icetea/?hl=en i https://www.instagram.com/pave_elez/ili s njih te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.


Članak 17: POVJERLJIVOST PODATAKA TREĆIH INTERNETSKIH STRANICA

Ova Pravila i uvjeti korištenja odnose se isključivo na uporabu i objavljivanje informacija koje Organizator prikuplja od Sudionika na Instagram profilima https://www.instagram.com/jana.icetea/?hl=en i https://www.instagram.com/pave_elez/. Ostale internetske stranice kojima se može pristupiti preko ovih internetskih stranica imaju svoje izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihova korištenja i objavljivanja na njima. Organizator ne snosi odgovornost za načine i uvjete rada trećih strana.Članak 18: OBJAVA DOBITNIKA

Imena Dobitnika nagrada bit će objavljena na službenoj Instagram stranici Organizatora 29.12.2023. godine u 12:00h (https://www.instagram.com/jana.icetea/?hl=en) te Instagram stranici https://www.instagram.com/pave_elez/.


Članak 19: MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Maloljetnici nemaju pravo sudjelovati u Nagradnom natječaju. U slučaju da se, unatoč ovim Pravilima, maloljetna osoba prijavi za sudjelovanje u Nagradnom natječaju, a kasnijom provjerom podataka bude ustanovljeno da ne udovoljava uvjetu godina iz članka 5. ovih Pravila, njezin rezultat bit će proglašen nevažećim te će nagrada pripasti idućem punoljetnom najbolje plasiranom sudioniku.


Članak 20: POREZI

Dobitnik ne snosi obavezu plaćanja nikakvih poreza, obveze ili naknada direktno povezanih s nagradama.


Članak 21: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.


Članak 22: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo da prekine Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise o Organizatoru. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila.


Članak 23: IZMJENE PRAVILA

Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni u komentaru na postu koji komunicira Natječaj na Instagram stranicama  https://www.instagram.com/jana.icetea/?hl=en i https://www.instagram.com/pave_elez/.


Top
[borgholm_core_section_title tagline="oh hello you" title="Award-winning creative agency." subtitle="Delivering high-quality projects for international clients. Ask us about digital, branding and storytelling." line_break_positions="1" disable_title_break_words="no" special_style_positions="2" title_tag="span" subtitle_margin_top="29px" enable_text_custom_styles="yes" text_color="#000000" _element_width="initial"]

GENERAL INQUIRIES
borgholm@qodeinteractive.com

SOCIAL MEDIA