Jamnica plus

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA„Jana Ice Tea – Road2Relax“

Prije početka postupka prijave za sudjelovanje u predmetnom nagradnom natječaju (u daljnjem tekstu „Natječaj“), molimo Sudionike Natječaja da pročitaju ova Pravila (u daljnjem tekstu „Pravila“).

 

Članak 1. ORGANIZATOR NATJEČAJA
Nagradni natječaj „Jana Ice Tea Road2Relax“ priređuje i organizira društvo Jamnica plus d.o.o., Zagreb, Getaldićeva 3, 10000 Zagreb, OIB: 02233362849 (u daljnjem tekstu: Organizator).

 

Članak 2. TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA
Natječaj se provodi u svrhu promidžbe Organizatora na Instagram stranici branda Jana Ice Tea: https://www.instagram.com/jana.icetea/ i TikTok stranici branda Jana Ice Tea: https://www.tiktok.com/@jana_icetea?lang=en. Natječaj traje od 05. srpnja u 12:00 sati do 16. srpnja 2024. godine u 12:00 sati, a odnosi se na punoljetne rezidente s područja Republike Hrvatske.
Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja u Natječaju, dalje se u tekstu naziva Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane bilo koje društvene mreže koja se spominje u ovim Pravilima.

 

Članak 3. PODRUČJE PROMIDŽBE
Sve informacije o Natječaju dostupne su na Internet stranici Organizatora: Novosti – Jamnica plus te na Instagram i TikTok stranicama Organizatora: https:/ instagram.com/jana.icetea i https://www.tiktok.com/@jana_icetea?lang=en.

 

Članak 4. OBJAVA PRAVILA NATJEČAJA
Pravila Natječaja bit će objavljena na Internet stranici Pravila nagradne igre – Jamnica plus te na Instagram i TikTok stranicama Organizatora: https://instagram.com/jana.icetea i https://www.tiktok.com/@jana_icetea?lang=en uoči samog početka Natječaja. Pravila Natječaja primjenjuju se počevši od dana objavljivanja te službenog početka Natječaja. Sudjelovanjem u Natječaju, Sudionici prihvaćaju ova Pravila.

 

Članak 5. PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, starije od 18 godina na dan početka ovog Natječaja, izuzev zaposlenika Organizatora, društva Xantie d.o.o., Zagreb, Zinke Kunc 3B, OIB: 89537643260, društva KALEO digital d.o.o., Poljička ulica 17, 10000 Zagreb, OIB: 42346254137, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća), te svih osoba koje su sudjelovale u pripremi ovog Natječaja.

Svaki Sudionik u Natječaju može sudjelovati neodređeni broj puta, međutim, može osvojiti samo jednu nagradu.

 

Članak 6. TROŠKOVI SUDJELOVANJA
Sudionici Natječaja sami snose troškove sudjelovanja u nagradnom Natječaju. Troškovi sudjelovanja primjerice, ali ne isključivo, uključuju:
– troškove pristupa Internetu,
– troškove prijenosa podataka.

 

Članak 7. KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Cilj natječaja je da Sudionik na vlastitom Instagram ili TikTok profilu objavi fotografiju ili video koji prikazuje njegov najdraži način opuštanja i relaksacije uz Janu Ice Tea. U objavi Sudionik treba označiti službeni Jana Ice Tea Instagram profil https://www.instagram.com/jana.icetea/ ili TikTok profil https://www.tiktok.com/@jana_icetea?lang=en te koristiti hashtagove #road2relax i #janaicetea.

Instagram i TikTok profili svih sudionika moraju biti označeni kao Public i njihove prijave trebaju biti jasno vidljive na profilima. Sudionik može objaviti neograničen broj fotografija ili videa. Tri (3) Sudionika s najkreativnijom fotografijom ili videom osvajaju nagradu. Videozapisi i fotografije Sudionika biti će prikazane u Tagged sekciji na službenom Jana Ice Tea Instagram profilu, odnosno Repost sekciji na TikTok profilu. Prijava Sudionika prolazi proces provjere i odobrenja administratora, gdje se utvrđuje odgovara li prijava Sudionika Pravilima nagradnog Natječaja, te administrator ima pravo ukolniti tag/oznaku Jana Ice Tea Instagram i TikTok profila na objavi Sudionika ukoliko utvrdi da prijava nije u skladu s Pravilima.

 

Članak 8. ODABIR DOBITNIKA
Dobitnici nagrade nagradnog Natječaja Jana Ice Tea „Road2Relax“ su Sudionici s najkreativnijim fotografijama/ videima po odluci stručnog žirija. Stručni žiri u sastavu predstavnika Organizatora, gđa. Helena Sraka, predstavnika suradnika gđa. Marijana Matan Unković te predstavnika
influencera gđa. Iman Karović, a prema kriteriju kreativnosti prijave, biraju dobitnika. Tri (3) dobitnika Natječaja će izabrati stručni žiri Organizatora na temelju kreativnosti fotografije/videa. Dobitnici će biti objavljeni 18. srpnja u 16:00 sati na Instagram i TikTok stranicama Organizatora https://instagram.com/jana.icetea i https://www.tiktok.com/@jana_icetea?lang=en. Imena dobitnika bit će objavljena sukladno
odredbi članka 12. ovih Pravila.
U slučaju da se Dobitnik ne javi u roku od 48 sati, Organizator ima pravo proglasiti novog Dobitnika natječaja na temelju sljedeće najkreativnije fotografije/videa prema odluci žirija.

 

Članak 9. FOND NAGRADA
Fond nagrada sastoji se od sljedećih nagrada: Nagrada Količina Sudjelovanje na Jana Ice Tea „Road2Relax“ događanju s influencerima
23.7.2024. te darovna kartica u vrijednosti od 140,00 EUR 3 komada.

Sudjelovanje na „Road2Relax“ događanju i darovna kartica u iznosu od 140,00 EUR predstavljaju 1 (jednu) nagradu. Sudionici ovog Nagradnog Natječaja mogu imati neograničen broj prijava, ali mogu osvojiti samo 1 (jednu) nagradu. Sudionik ostvaruje pravo na nagradu dolaskom na Jana Ice Tea „Road2Relax“ događanje 23.07.2024. godine, pri čemu će mu biti uručena i darovna kartica u vrijednosti 140,00 EUR. Jana Ice Tea „Road2Relax“ događanje koje će se održati 23.07.2024. godine uključuje: 08:30 Okupljanje influencera i dobitnika Nagradnog Natječaja „Road2Relax“ na dogovorenoj lokaciji u Zagrebu (Bundek) u jutarnjim satima, upoznavanje te vožnja prema Kampu
Slapić (Mrežnica). 10:30 Dolazak u Kamp Slapić, druženje uz doručak, zajedničko fotografiranje i snimanje sadržaja za društvene mreže te razgovor o različitim tehnikama relaksacije. 14:00 Dolazak na Ranch Terra, druženje, razgledavanje i hranjenje konja uz edukativno predavanje o relaksaciji uz konje. Zatim zajednički ručak i relaksacija na ranču prije povratka za Zagreb. 19:00 Dolazak u Zagreb (Bundek), nastavak druženja uz Janu Ice Tea.

 

Članak 8: KAKO PREUZETI NAGRADU
Nakon završetka nagradnog Natječaja, dobitnici će biti objavljeni na službenim Jana Ice Tea stranicama: Dobitnici nagradne igre – Jamnica plus te Instagram i TikTok profilima: https://instagram.com jana.icetea i https://www.tiktok.com/@jana_icetea?lang=en. Dobitnici će o
osvojenoj nagradi biti obaviješteni direktnom porukom u inbox na njihovom Instagram ili TikTok profilu.
Za preuzimanje nagrade dobitnik je obavezan Organizatoru dostaviti svoje osobne podatke (ime, prezime, adresu i broj telefona, presliku osobne iskaznice kojom potvrđuje punoljetnost) te se javiti u roku 24 sata od kada ga je Organizator kontaktirao sukladno odredbama navedenim u Članku 12. ovih pravila. Dolaskom Dobitnika na Jana Ice Tea „Road2Relax“ događanje ostvaruju se uvjeti za uručenje nagrade Dobitniku, te će Dobitniku istodobno biti uručena i darovna kartica u vrijednosti od 140,00 EUR. Ukoliko Dobitnik bude spriječen prisustvovati „Road2Relax“ događanju 23.07.2024. godine iz bilo kojeg razloga, smatrat će se kako je Dobitnik samovoljno odustao od nagrade, čime neće ostvariti pravo niti na darovnu karticu.
Dobitnici su suglasni kako će svojim sudjelovanjem na Jana Ice Tea „Road2Relax“ događanju biti sudionici fotografiranja i/ili snimanja video sadržaja. Dobitnici su suglasni kako sav foto i/ili video materijal nastao na Jana Ice Tea „Road2Relax“ događanju 27.07.2024. godine, a može prikazivati i osobno lik Dobitnika, Organizator može koristiti bez medijskog, vremenskog ili teritorijalnog ograničenja za potrebe komunikacije branda Jana Ice Tea te bez dodatne naknade Dobitniku povrh nagrade regulirane ovim Pravilima.


Članak 9: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju ne može zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju Sudionik prihvaća ova Pravila. Sudionik također ne može zamijeniti nagradu za novac ili prenijeti je na neku drugu osobu. Organizator će pregledati sve zaprimljene prijave i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ukoliko:
– Sudionik prekrši Pravila;
– Sudionik ostavi netočne osobne podatke, nije punoljetan ili iz drugog razloga nije moguće
stupiti s njim u kontakt;
– je sadržaj koji Sudionik prijavljuje uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, spominju se javne
osobe ili tekst predstavlja sadržaj koji nije u skladu sa zakonom ili se Sudionik ne
pridržava teme Natječaja;
– u slučaju objave sadržaja koji podliježe autorskim pravima kojih Sudionik nije vlasnik, u
slučaju kreiranja sadržaja uz pomoć umjetne inteligencije.

 

Članak 10: POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE
Sudionik može prijaviti neodređen broj videozapisa i/ili fotografija, kako je opisano u Članku 7 ovih Pravila, no svi videozapisi, fotografije trebaju biti sadržaja isključivo vezanog za Nagradni natječaj. Organizator nagradnog Natječaja ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka Sudionika i drugih razloga koji su izvan kontrole Organizatora. Sudionici Natječaja jamče da je svaki prijavljeni videozapis, fotografija i tekst originalno djelo Sudionika Natječaja, da nije kopija te da nisu povrijeđena autorska prava ili prava intelektualnog vlasništva trećih osoba. Sve videozapise, fotografije, storyje i tekst koje Sudionik objavi u okviru Natječaja, moraju biti slobodne od prava trećih strana, uključujući, ali ne isključivo se odnoseći na autorska prava, prava zaštićenih znakova, druga prava vezana uz intelektualno vlasništvo, pravo na privatnost, pravo na upotrebu osobne fotografije, itd. Ukoliko dođe do kršenja i povrede autorskih prava, zaštitnih znakova te prava vezanih uz intelektualno vlasništvo, na temelju prijave Sudionika Organizator će utvrditi radi li se o povredi prava te diskvalificirati prijave koje podliježu kršenju prava. Organizator nije odgovoran za bilo koja potraživanja trećih strana vezano uz kršenje takvih prava. Organizator zadržava pravo da sve prijave Sudionika koji sadrže primjerice, ali ne isključivo: psovke i uvrede, ukloni iz Tagged sekcije svog profila, te prijavu diskvalificira. Prijave Sudionika koji su objavili neprimjerene videozapise tekstove/fotografije neće biti uzete u obzir za odabir dobitnika, a neprimjerenim sadržajem fotografije smatra se primjerice, ali ne isključivo:
– vulgarni, diskriminirajući, uvredljiv sadržaj, sadržaj koji potiče nasilje ili bilo koji sadržaj
koji nije u skladu sa zakonom,
-sadržaj koji spominje javne osobe ili prikazuje marke (brand, logotip, naziv) bilo kojeg
proizvođača ili proizvoda odnosno prenosi reklamni sadržaj,

– sadržaj za koji se ustanovi da nije originalno djelo i vlasništvo Sudionika.

 

Članak 11: PUBLICITET
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, Sudionici su suglasni da se njihov doprinos u natječaju i objavljeni materijal može od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu u marketinške svrhe i to isključivo, sadržajno,
vremenski i teritorijalno neograničeno u svim medijima.
Ovaj Natječaj nije ni na koji način povezan s Instagramom ili TikTokom ili bilo kojom drugom
društvenom mrežom. Sudionici svoje osobne podatke daju Organizatoru isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, a ne društvenoj mreži. Sudionici su svjesni da dijeljenje sadržaja i osobnih podataka putem Instagrama i TikToka može predstavljati zadiranje u privatnost, kako samih Sudionika Natječaja, tako i trećih osoba. Smatrat će se da su Sudionici sadržaj povezan s ovim Natječajem objavili svojevoljno te Organizator ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao ni za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih strana. Također, Organizator će smatrati, ako su Sudionici objavili bilo kakav sadržaj povezan s ovim Natječajem (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.), da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja.

 

Članak 12: VRSTE I UPORABA OSOBNIH PODATAKA
Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Sudionici su suglasni da Organizator prikuplja njihove osobne podatke samo zbog preuzimanja nagrade te se njima koristi isključivo za potrebe ovog Natječaja. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici su suglasni i daju privolu da, ako postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove osobne podatke: ime, prezime, adresu, sliku, video materijal i druge podatke koje mu sudionik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata nagradnog natječaja, kako prilikom objave dobitnika i dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka ili sličnih materijala vezanih uz nagradni natječaj. Na poziv Organizatora, dobitnik nagrade će dati svoju suglasnost i u pisanoj formi.
Sve osobne podatke koji se prikupljaju za potrebe ovog Natječaja, Organizator čuva u trajanju od 4 mjeseca od dana završetka Natječaja, a podatke Dobitnika do 5 godina od završetka Natječaja. Organizator će navedene osobne podatke u stavku 1. ovog članka koristiti isključivo za:
1. Objavu Dobitnika,
2. Kontaktiranje Dobitnika radi dogovora oko nagrade,
3. Iskorištavanje nagrade,
4. Vođenje evidencije o sudjelovanju u nagradnim natječajima.

 

Članak 13: PRAVA SUDIONIKA VEZANA UZ OSOBNE PODATKE
Sudionici Natječaja, slanjem maila na dpo@jamnica.hr, imaju pravo, vezano uz osobne podatke koji se obrađuju temeljem ovog Natječaja:

1. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Organizator pohranio,
2. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Organizator
pohranio,
3. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Organizator pohranio,
4. Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Organizator pohranio,
5. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se
njegovi podaci ne obrađuju na definirani način,
6. Uložiti prigovor na podatke koje je Organizator prikupio i obrađuje.

 

Članak 14: OBJAVLJIVANJE OSOBNIH PODATAKA
Organizator može podijeliti osobne podatke Sudionika s trećom stranom koja pruža uslugu pripreme i provedbe Natječaja, a s kojom Organizator surađuje te s trećom stranom koja provodi u ime Organizatora i za njegov račun sve aktivnosti vezane za organizaciju isporuke Nagrade. Organizator je ovlašten otkriti osobne podatke Sudionika i onda kada je to nužno radi poštivanja njegovih zakonskih obveza.

 

Članak 15: NADOPUNE I ISPRAVLJANJE OSOBNIH PODATAKA
Sudionik je ovlašten promijeniti bilo koji osobni podatak slanjem emaila na adresu dpo@jamnica.hr, u kojem je Sudionik dužan navesti ime i prezime, adresu i email adresu te koje informacije želi nadopuniti.

 

Članak 16: ZAŠTITA PODATAKA
Organizator poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Sudionik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Organizator provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na internetske stranice https://instagram.com/jana.icetea i https://www.tiktok.com/@jana_icetea?lang=en ili s njih te nije
odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

 

Članak 17: POVJERLJIVOST PODATAKA TREĆIH INTERNETSKIH STRANICA
Ova Pravila i uvjeti korištenja odnose se isključivo na uporabu i objavljivanje informacija koje Organizator prikuplja od Sudionika na Instagram i TikTok stranicama https://instagram.com/jana.icetea i https://www.tiktok.com/@jana_icetea?lang=en. Ostale internetske stranice kojima se može pristupiti preko ove internetske stranice imaju svoje izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihova korištenja i objavljivanja na njima. Organizator ne snosi odgovornost za načine i uvjete rada trećih strana.

 

Članak 18: U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu, te mjerodavno hrvatsko pravo.

 

Članak 19: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA
Organizator zadržava pravo da prekine Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog
tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga izvan kontrole Organizatora. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila.

 

Članak 20: IZMJENE PRAVILA
Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni na Internet stranici Organizatora Pravila nagradne igre – Jamnica plus te Instagram i TikTok profilu Organizatora https://instagram.com/jana.icetea i https://www.tiktok.com/@jana_icetea?lang=en.

Top
[borgholm_core_section_title tagline="oh hello you" title="Award-winning creative agency." subtitle="Delivering high-quality projects for international clients. Ask us about digital, branding and storytelling." line_break_positions="1" disable_title_break_words="no" special_style_positions="2" title_tag="span" subtitle_margin_top="29px" enable_text_custom_styles="yes" text_color="#000000" _element_width="initial"]

GENERAL INQUIRIES
borgholm@qodeinteractive.com

SOCIAL MEDIA