Jamnica plus

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA “Osvoji dres Andreja Kramarića”

Članak 1: ORGANIZATOR 

Nagradni natječaj priređuje i organizira: JAMNICA plus d.o.o., Getaldićeva 3, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB: 02233362849 (u daljnjem tekstu: Organizator).

Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA 

 

Nagradni natječaj “Osvoji dres Andreja Kramarića” (u daljnjem tekstu: Natječaj) provodi se u svrhu promocije Organizatora na njegovoj službenoj Facebook stranici https://www.facebook.com/Jamnica.voda/.

Natječaj traje od 7.6.2024. godine s početkom u 12:00h do 14.6.2024. godine u 23:59, a odnosi se na područje Republike Hrvatske. Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane bilo koje društvene mreže koja se spominje u ovim pravilima. 

 

Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE 

Sve informacije o Natječaju bit će dostupne na službenoj Facebook stranici Organizatora https://www.facebook.com/Jamnica.voda/.

 

Članak 4. PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, starije od 18 godina na dan početka ovog Natječaja koji su korisnici društvene mreže Facebook. Pravo sudjelovanja u Natječaju nemaju zaposlenici JAMNICA plus d.o.o, zaposlenici  agencije 404 d.o.o., niti članovi njihovih užih obitelji, kao niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog Natječaja.

Maloljetnici nemaju pravo sudjelovati u Natječaju. U slučaju da se, unatoč ovim Pravilima, maloljetna osoba prijavi za  sudjelovanje u Natječaju, a kasnijom provjerom podataka bude ustanovljeno da ne udovoljava uvjetu godina iz ovog članka, njezin rezultat bit će proglašen nevažećim te će nagrada pripasti idućem punoljetnom najbolje plasiranom Sudioniku.

Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Sudionici prihvaćaju ova Pravila. 

Članak 5: FOND NAGRADA 

 • 1×1 potpisani nogometni dres hrvatske nogometne reprezentacije Andreja Kramarića.

Sudionici koji sudjeluju u Natječaju ne mogu zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačije nagrade od one koja je  navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Sudionici prihvaćaju ova Pravila. Sudionici također ne mogu zamijeniti nagradu za novac, druge proizvode ili usluge ili prenijeti na neku drugu osobu. 

Jedan Sudionik može osvojiti najviše jednu nagradu. Preuzimanjem nagrade od strane Sudionika prestaju sve obveze Organizatora prema njemu na temelju ovog Natječaja. 

Članak 6: KAKO SUDJELOVATI U NATJEČAJU? 

U Natječaju je moguće sudjelovati tako što korisnik u komentaru ispod objave natječaja napiše koja se pobjeda hrvatske reprezentacije kod njega najstrastvenije slavila i zašto baš ta.

Sudionik može sudjelovati u Natječaju s neograničenim brojem prijava.

 

Organizator će pregledati sve zaprimljene prijave i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike  ako: 

 • sudionik prekrši Pravila; 
 • sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 sata ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt; 
 • se prijava ne pridržava teme Natječaja; 
 • je prijava uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, prijava spominje ili prikazuje javne osobe ili prijava predstavlja sadržaj koji  nije u skladu sa zakonom; 
 • osoba koje je prikazana na prijavi zatraži njeno uklanjanje iz Natječaja; 

Članak 7: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE 

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu. Više igrača sa istom e-mailom adresom smatrat će se jednim dobitnikom. Ako Sudionik Natječaja unese bilo kakav neprimjeren ili uvredljiv sadržaj, isti će biti uklonjen i neće se smatrati regularnom prijavom na Natječaj. 

Članak 8: ODABIR I OBJAVA DOBITNIKA 

Prijava Sudionika treba biti u skladu s Pravilima ovog Natječaja. 

Ukupno 1 dobitnika Natječaja odabrat će stručni žiri na temelju kreativnosti njihovog teksta. Dobitnik/dobitnici Natječaja bit će objavljeni u roku od 3 (slovima: tri) dana nakon završetka Nagradnog natječaja, odnosno do 17.6.2024. u 23:59  godine na Facebook stranici https://www.facebook.com/Jamnica.voda/. 

Članak 9: ISPORUKA I PREUZIMANJE NAGRADE 

Nakon završetka Natječaja, dobitnik/ci će o osvojenoj nagradi biti obaviješteni putem Facebook stranice: https://www.facebook.com/Jamnica.voda/.

Članak 10: PROMOTIVNE DJELATNOSTI OKO NAGRADNOG NATJEČAJA 

 1. Ovaj Natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Podaci koje Sudionici daju Organizatoru koriste se isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog Natječaja. Napominjemo,  Facebook je javni prostor i objava bilo kakvog sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost, kako samih sudionika Natječaja, tako i trećih osoba. Ako Sudionici Natječaja objave bilo kakav sadržaj/fotografije na Facebookui/ili web stranicama Organizatora, smatrat će se da su ga objavili svojevoljno te Organizator ne snosi odgovornost za sadržaj istog, kao ni za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih  trećih osoba. Organizator upozorava Sudionike Natječaja da svoje osobne podatke ne objavljuje na javnoj stranici Facebook već da šalju podatke Organizatoru direktno. Ako su Sudionici objavili bilo kakav sadržaj na Facebooku i web stranicama Organizatora (uključujući i fotografije, tekstualne poruke, komentare, i sl.), smatrat će se da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom Sudionici Natječaja daju Jamnica plus d.o.o. dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe vremenski i teritorijalno bez ograničenja u bilo kojem obliku ili mediju, te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih  drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju. 

 

 1. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog Natječaja, dajete JAMNICA plus d.o.o.. Ako Sudionici Natječaja objave kakav sadržaj na našoj stranici, smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te JAMNICA plus d.o.o.. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao ni za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su Sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj web stranici (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici Natječaja daju našoj tvrtki  dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju. 

 

 1. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, Sudionici su suglasni da se njihov doprinos u natječaju može od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu, u slučaju da postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime također se može od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu te u marketinške svrhe i to isključivo, vremenski i  teritorijalno neopozivo u svim medijima. 

 

 1. Sudjelujući u Natječaju Sudionik kao autor prijave bezuvjetno prenosi na Organizatora isključivo pravo njezinog korištenja u promotivne svrhe brenda Jamnica, bez potrebe za navođenjem imena autora i to vremenski, prostorno, medijski i sadržajno neograničeno te bez posebne naknade autoru osim nagrade na koju ima pravo ukoliko je dobitnik Natječaja. Sudionik daje suglasnost Organizatoru da na temelju svojeg prava iskorištavanja iz ovog članka  to pravo prenese na treće osobe u istom opsegu. 

 

Članak 11: VRSTE I UPORABA PRIKUPLJENIH INFORMACIJA / PODATAKA 

 

Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Sudionici su suglasni da Organizator i agencija 404 d.o.o. prikupljaju, obrađuju i objavljuju njihove osobne podatke koje su sudionici sami pružili u ovom Natječaju (ime i prezime, e-mail te broj telefona). Sve osobne podatke sudionika koji se prikupljaju u vezi ovog Natječaja, Organizator čuva u trajanju od 4 mjeseca od dana završetka Natječaja, a podatke dobitnika do 5 godina. Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja na Natječaju. 

Organizator će navedene osobne podatke u stavku 1. ovog članka koristiti za: 

 1. Kontaktiranje Sudionika radi dogovora oko dostave nagrade. 
 2. Dostavljanja nagrade Sudioniku. 

Članak 12: PRAVA SUDIONIKA VEZANA UZ OSOBNE PODATKE 

Sudionici Natječaja slanjem maila na adresu dpo@jamnica.hr imaju pravo: 

 1. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Organizator pohranio; 
 2. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Organizator pripremio; 
 3. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Organizator pohranio; 
 4. Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Organizator pohranio;
 5. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na  definirani način; 
 6. Uložiti prigovor na podatke koje je Organizator prikupio i obrađuje. 

Članak 13: OBJAVLJIVANJE OSOBNIH INFORMACIJA/PODATAKA 

Organizator neće dijeliti identifikacijske osobne informacije s drugim stranama, osim u slučaju isporuke Nagrade u ime Organizatora i za njegov račun. 

Organizator je ovlašten otkriti identifikacijske osobne informacije/podatke Sudionika kad je opravdano očekivati da će njihovo otkrivanje pomoći pri provedbi zakona ili je nužno kao posljedica sudskoga naloga. 

Članak 14: NADOPUNE I ISPRAVLJANJE INFORMACIJA/PODATAKA 

Sudionik je ovlašten promijeniti bilo koji osobni podatak slanjem e-maila na info@jamnica.hr, u kojem je Sudionik dužan navesti ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti. 

Članak 15: ZAŠTITA PODATAKA 

Organizator poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Sudionik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Organizator provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na Facebook stranicu https://www.facebook.com/Jamnica.voda/  ili s nje te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. 

Članak 16: POVJERLJIVOST PODATAKA TREĆIH INTERNETSKIH STRANICA 

Ova Pravila i uvjeti korištenja odnose se isključivo na uporabu i objavljivanje informacija koje Organizator prikuplja od  Sudionika na Faceook stranici https://www.facebook.com/Jamnica.voda/

Ostale internetske stranice kojima se može pristupiti preko ove internetske stranice imaju svoje izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihova korištenja i objavljivanja na njima. Organizator ne snosi odgovornost za načine i uvjete rada trećih strana. 

Članak 17: POREZI 

Dobitnik ne snosi obvezu plaćanja nikakvih poreza, obveze ili naknada direktno povezanih s nagradama. 

Članak 18: U SLUČAJU SPORA 

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu. 

Članak 19: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA 

Organizator zadržava pravo prekinuti Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise o Organizatoru. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na Facebook stranici https://www.facebook.com/Jamnica.voda/.  

 

Članak 20: IZMJENE PRAVILA 

 

Organizator zadržava pravo promijeniti Pravila Natječaja, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na Facebook stranici https://www.facebook.com/Jamnica.voda/.  Top
[borgholm_core_section_title tagline="oh hello you" title="Award-winning creative agency." subtitle="Delivering high-quality projects for international clients. Ask us about digital, branding and storytelling." line_break_positions="1" disable_title_break_words="no" special_style_positions="2" title_tag="span" subtitle_margin_top="29px" enable_text_custom_styles="yes" text_color="#000000" _element_width="initial"]

GENERAL INQUIRIES
borgholm@qodeinteractive.com

SOCIAL MEDIA