Jamnica plus

Pravila Nagradnog natječaja “SKY x INmusic”

Članak 1: ORGANIZATOR 

Nagradni natječaj priređuje i organizira: JAMNICA plus d.o.o., Getaldićeva 3, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB: 02233362849 (u daljnjem tekstu: Organizator). 

Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA 

Nagradni natječaj “SKY x INmusic” (u daljnjem tekstu: Natječaj) provodi se u svrhu promocije Organizatora na njegovom službenom Instagram profilu:  

https://www.instagram.com/skycola/

Nagradni natječaj traje od 27.05.2024. godine s početkom u 12:00h do 30.05.2024. godine  u 16:00h, a odnosi se na područje Republike Hrvatske. 

Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik.  Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane bilo koje  društvene mreže koja se spominje u ovim pravilima. 

Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE 

Sve informacije o Natječaju bit će dostupne na prije spomenutom Instagram profilu. 

Članak 4. PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici  Hrvatskoj, starije od 18 godina na dan početka ovog Natječaja. Pravo sudjelovanja u  Nagradnom natječaju nemaju zaposlenici Organizatora, zaposlenici agencije Degordian, niti  članovi njihovih užih obitelji, kao niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog  Nagradnog natječaja. 

Maloljetnici nemaju pravo sudjelovati u Natječaju. U slučaju da se, unatoč ovim Pravilima, maloljetna osoba prijavi za sudjelovanje u Natječaju, a kasnijom provjerom podataka bude  ustanovljeno da ne udovoljava uvjetu godina iz ovog članka, njezin rezultat bit će proglašen 

nevažećim te će nagrada pripasti idućem punoljetnom najbolje plasiranom Sudioniku.  Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Sudionici prihvaćaju ova Pravila. 

Članak 5: FOND NAGRADA 

Nagrada 

Količina

Festivalska ulaznica za festival Inmusic koji  će se održati u Zagrebu od 24. lipnja 2024.  godine do 26. lipnja 2024. godine 

5

Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagradu u većim  količinama ili drugačije nagrade od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane  Organizatora. 

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, Sudionici prihvaćaju ova Pravila. Sudionici također ne mogu zamijeniti nagradu za novac ili prenijeti na neku drugu osobu. 

Članak 6: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU 

Da bi sudjelovao u natječaju Sudionik treba na objavi Natječaja na Instagram profilu  Organizatora ostaviti komentar u kojem navodi kojeg izvođača koji će nastupati na festivalu INmusic najviše želi slušati uživo i zašto. 

Organizator će pregledati sve zaprimljene odgovore i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ako: 

 • sudionik prekrši Pravila; 
 • sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 sata ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt; 
 • se ne pridržavaju teme Natječaja; 
 • sadržaj koji prijavljuje je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja ili tekst predstavlja sadržaj koji nije u skladu sa zakonom;
 • sadržaj koji prijavljuje prikazuje djecu i maloljetnike; 
 • je sadržaj koji prijavljuje uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, spominju se javne osobe ili tekst predstavlja sadržaj koji nije u skladu sa zakonom. 

Članak 7: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE 

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu.  Više Sudionika sa istom e-mail adresom smatrat će se jednim dobitnikom. Ako Sudionik  Natječaja unese bilo kakav neprimjeren ili uvredljiv sadržaj, isti će biti uklonjen i neće se  smatrati regularnom prijavom na Natječaj. 

Članak 8: ODABIR I OBJAVA DOBITNIKA 

Prijava Sudionika treba biti u skladu s Pravilima ovog Natječaja. 

Ukupno 5 (slovima: pet) dobitnika nagradnog natječaja odabrat će stručni žiri na temelju kreativnosti odgovora. Stručni žiri sastoji se od 3 (slovima: tri) osobe. 

Dobitnici Nagradnog natječaja bit će objavljeni u roku od 1 (slovima: jednog) dana nakon  završetka Nagradnog natječaja, odnosno do 30.05.2024. godine u 16:00h na Instagram  profilu Organizatora. 

Članak 9: ISPORUKA I PREUZIMANJE NAGRADE 

Nakon završetka Natječaja,dobitnici će o osvojenoj nagradi biti obavješteni putem  komentara na profilu https://www.instagram.com/skycola/ 

Članak 10: PROMOTIVNE DJELATNOSTI OKO NAGRADNOG NATJEČAJA 

Ovaj Natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom ili Instagramom. Facebook i Instagram ga ne promiču niti sponzoriraju. Podaci koje Sudionici daju Organizatoru koriste  se isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog Natječaja. Napominjemo, Facebook i 

Instagram su javni prostori i objava bilo kakvog sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost, kako samih sudionika Natječaja, tako i trećih osoba. Ako Sudionici Natječaja objave bilo kakav sadržaj/fotografije na navedenim platformama/ili web stranicama Organizatora, smatrat će se da su ga objavili svojevoljno te Organizator ne  snosi odgovornost za sadržaj istih, kao ni za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo  

kojih trećih osoba. Organizator upozorava Sudionike Natječaja da svoje osobne podatke ne  objavljuje na javnoj stranici Facebooka već da šalju podatke Organizatoru direktno. Ako su Sudionici objavili bilo kakav sadržaj na Facebooku ili Instagramu (uključujući  fotografije, tekstualne poruke, komentare, i sl.), smatrat će se da imaju sva potrebna  ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom Sudionici Natječaja daju  Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo  koje druge komercijalne svrhe vremenski i teritorijalno bez ograničenja u bilo kojem obliku ili  mediju, te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu  pripadaju.  

Sudionici podatke daju Organizatoru isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog  Natječaja.  

Ako Sudionici Natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na stranici Organizatora, smatrat će se da su ga objavili svojevoljno te Organizator ne snosi odgovornost za sadržaj  istih, kao ni za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također,  smatrat će se ako su Sudionici objavili bilo kakav sadržaj na web stranici Organizatora  (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da  imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici  Natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u  marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo  kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju. 

Organizator neće imati pristup korisnikovom Facebook ili Instagram profilu, niti će se koristiti  i pristupati korisnikovim podacima na toj mreži, osim onih podataka koji su javno dostupni.  Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih,  sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja. Organizator ne može znati koji  osobni podaci će biti prenijeti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će  takvi podaci biti korišteni od strane istih ili trećih osoba. Preporuča se Sudioniku da se  upozna s pravilima zaštite podataka na spomenutim društvenim mrežama.

Članak 11: VRSTE I UPORABA PRIKUPLJENIH INFORMACIJA / PODATAKA 

Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Sudionici su suglasni da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami dostavili za potrebe ovog  Natječaja (ime i prezime, adresa, e-mail adresa, grad i broj telefona). Sve osobne podatke  koji se prikupljaju za potrebe ovog Natječaja, Organizator čuva u trajanju od 4 mjeseca od  završetka Natječaja, a osobne podatke Dobitnika 5 godina od završetka Natječaja. Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i  obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti  sudjelovanja na Natječaju. 

Organizator će navedene osobne podatke u stavku 1. ovog članka koristiti za: 1. Kontaktiranje Sudionika radi dogovora oko dostave nagrade, 

 1. Dostavljanja nagrade Sudioniku. 

Članak 12: PRAVA SUDIONIKA VEZANA UZ OSOBNE PODATKE 

Sudionici Natječaja mogu slanjem poruke direktno na Instagram Profilu  https://www.instagram.com/skycola/ 

 1. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Organizator pohranio; 
 2. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Organizator pripremio; 
 3. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Organizator pohranio; 4. Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Organizator pohranio; 
 4. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na definirani način; 
 5. Uložiti prigovor na podatke koje je Organizator prikupio i obrađuje. 

Članak 13: OBJAVLJIVANJE OSOBNIH INFORMACIJA/PODATAKA 

Organizator neće dijeliti identifikacijske osobne informacije s drugim stranama, osim u  slučaju isporuke Nagrade u ime Organizatora i za njegov račun.

Organizator je ovlašten otkriti identifikacijske osobne informacije/podatke Sudionika kad je opravdano očekivati da će njihovo otkrivanje pomoći pri provedbi zakona ili je nužno kao posljedica sudskoga naloga. 

Članak 14: NADOPUNE I ISPRAVLJANJE INFORMACIJA/PODATAKA 

Sudionik je ovlašten promijeniti bilo koji osobni podatak slanjem poruke direktno  Organizatoru na mail adresu dpo@jamnica.hr, u kojoj je Sudionik dužan navesti ime i  prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti. 

Članak 15: ZAŠTITA PODATAKA 

Organizator poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu osobnih  podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog  otkrivanja ili pristupa. 

Sudionik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Organizator provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene  na internetsku stranicu https://www.instagram.com/skycola/ ili s nje te nije odgovoran za  

radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. 

Članak 16: POVJERLJIVOST PODATAKA TREĆIH INTERNETSKIH STRANICA 

Ova Pravila i uvjeti korištenja odnose se isključivo na uporabu i objavljivanje informacija  koje 

Organizator prikuplja od Sudionika na profilu https://www.instagram.com/skycola/ Ostale  internetske stranice kojima se može pristupiti preko ovih internetskih stranica ili profila imaju  svoje izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihova korištenja i  objavljivanja na njima. Organizator ne snosi odgovornost za načine i uvjete rada trećih  strana.

Članak 17: POREZI 

Dobitnik ne snosi obvezu plaćanja nikakvih poreza, obveza ili naknada direktno povezanih s nagradama. 

Članak 18: U SLUČAJU SPORA 

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski  sud u Zagrebu. 

Članak 19: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA 

Organizator zadržava pravo prekinuti Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se  oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu  odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne  ovise od Organizatora. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz  Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti  pravovremeno obaviješteni objavom na Profilu https://www.instagram.com/skycola/ 

Članak 20: IZMJENE PRAVILA 

Organizator zadržava pravo promijeniti Pravila Natječaja, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na profilu https://www.instagram.com/skycola/ 

Izjava: 

Sudjelovanjem u Natječaju, dajem svoj izričit pristanak Organizatoru, da prikuplja i obrađuje moje osobne podatke (ime i prezime, adresa, e-mail adresa, grad i broj telefona) za potrebe provođenja Natječaja kao i budućeg kontaktiranja u svrhu promidžbe proizvoda i usluga Organizatora. 

Ovom izjavom dajem svoj izričit pristanak da u slučaju osvajanja nagrade Organizator  objavi moje dostavljene osobne podatke (ime i prezime) u tiskanom, zvučnom, slikovnom i  video materijalu bez naknade, te da ih koristi u promidžbene svrhe ako je to potrebno, bez  ikakve obaveze davanja bilo kakve naknade za isto. 

Ovom izjavom suglasan/suglasna sam da je sadržaj prijave (odgovor u komentaru) od sada

vlasništvo Organizatora, te se obvezujem suzdržati od bilo kakvih postupaka prema Organizatoru na osnovi prava korištenja i/ili vlasništva navedenog odgovora. Također sam suglasan/suglasna da Organizator može o svome trošku sa mnom  komunicirati pisanim putem o samom kreativnom natječaju u razdoblju od 4 mjeseca nakon  završetka kreativnog natječaja.

Top
[borgholm_core_section_title tagline="oh hello you" title="Award-winning creative agency." subtitle="Delivering high-quality projects for international clients. Ask us about digital, branding and storytelling." line_break_positions="1" disable_title_break_words="no" special_style_positions="2" title_tag="span" subtitle_margin_top="29px" enable_text_custom_styles="yes" text_color="#000000" _element_width="initial"]

GENERAL INQUIRIES
borgholm@qodeinteractive.com

SOCIAL MEDIA