Jamnica plus

Pravila nagradnog natječaja “Toco dobra školska godina”

Članak 1. Organizator

Organizator nagradnog natječaja “Toco dobra školska godina” (u daljnjem tekstu: Natječaj) je Instinct Zagreb d.o.o., Šoštarićeva 10, 10 000 Zagreb, OIB: 23057349705 (u daljnjem tekstu: Organizator). Natječaj će biti organiziran u ime klijenta Organizatora društva JAMNICA plus d.o.o., Getaldićeva 3, Zagreb, OIB: 02233362849, a radi promocije robne  marke Toco.

Sudjelovanje u Natječaju podrazumijeva da je svaki sudionik upoznat s ovim obvezujućim Pravilima, da ih je razumio i suglasan sa svim odredbama Pravila. Organizator zadržava potpuno pravo izmjene i/ili dopune Pravila, kao i pravo da zaustavi, prekine, skrati ili produži vrijeme trajanja Natječaja . Pravila kao i sve izmjene i dopune ovih Pravila bit će objavljena na službenoj Jamnica company stranici.

Sudjelovanjem u ovom Natječaju, sudionici prihvaćaju sve navedene uvjete i oslobađaju Organizatora pravne odgovornosti bilo koje vrste, a koja je u vezi s ovim Natječajem.

Ovaj Natječaj održava se na Instagram profilu, ali Natječaj nije ni na koji način podržan, iniciran, osmišljen niti organiziran od strane tvrtke Instagram te u tom smislu sudionici nemaju, niti na bilo koji način mogu steći bilo kakva prava, niti isticati zahtjeve koji bi se odnosili na ovu tvrtku i s njom povezane tvrtke i organizacije, obzirom da      ista nije vezana za organizaciju ili realizaciju Natječaja.

U tom smislu, svi potencijalni sudionici upućuju se da se prethodno detaljno upoznaju sa svim pravilima tvrtke Instagram čije profile posjeduju, a naročito pravila koja se od­ nose na njihove osobne podatke, odnosno način korištenja i dostupnosti istih. Sudionici osobne podatke daju Organizatoru isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, a ne Instagramu. Instagram je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost, kako samih sudionika Natječaja, tako i trećih osoba. Smatrat će se da su Sudionici sadržaj povezan s ovim Natječajem objavili svojevoljno te Organizator ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao ni za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, Organizator će smatrati , ako su Sudionici objavili bilo kakav sadržaj povezan s ovim Natječajem (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.), da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja.

Članak 2. – Trajanje i mehanizam Natječaja

Natječaj će biti organiziran i sproveden online, na društvenoj mreži Instagram, na stranici Samo Toco u vremenskom periodu od 22.08.2022. u 16:00 sati do 28.08.2022. u 23:59 sati, odnosi se na područje Republike Hrvatske i namijenjen je korisnicima ove mreže koji posjeduju aktivne   osobne Instagram profile. Radi sudjelovanja u Natječaju, sudionici trebaju:

– posjetiti Samo Toco Instagram stranicu i pronaći objavu koja se odnosi na ovaj Natječaj

– u formi komentara ispod objave koja se odnosi na ovaj Natječaj napisati najsmješniji događaj koji se odvio u njihovoj školi

– u istom komentaru označiti svojeg/u prijatelja/icu

– pratiti Samo Toco Instagram profil.

Komentar treba biti što je moguće kreativniji, u skladu s temom Natječaja, a svi navedeni uvjeti su kumulativni (svi moraju biti ispunjeni kako bi sudjelovanje bilo valjano).

20 najkreativnijih komentara bit će izabrano od strane žirija imenovanog od strane Organizatora nakon pregleda svih pristiglih komentara prema propozicijama ovog Natječaja. Pokloni će se dodijeliti jednom tijekom trajanja Natječaja i to na datum 29.08.2022. U Natječaju sudjeluju svi komentari koji su pristigli do 23:59 sati dan prije utvrđivanja najuspješnijih sudionika.

Članak 3. – Pravo sudjelovanja

U Natječaju mogu sudjelovati punoljetne i maloljetne fizičke osobe, vlasnici Instagram profila, koje imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj (u nastavku ,,Sudionici”) koje u cijelosti ispune sve uvjete za sudjelovanje koji su navedeni u ovim Pravilima. Maloljetne osobe mogu u Natječaju sudjelovati samo uz suglasnost roditelja ili skrbnika.

Zaposleni kod Organizatora i bilo koje tvrtke koja je uključena u realizaciju bilo koje radnje vezane za organizaciju i realizaciju Natječaja, kao ni članovi njihovih obitelji, ne mogu sudjelovati u Natječaju.

Članak 4. – Uvjeti sudjelovanja

Preduvjeti za valjano sudjelovanje u Natječaju

Prijavljivanje i postavljanje komentara valjano je kada su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

 1. svaki sudionik mora imati pravo na sudjelovanje u skladu sa svim uvjetima ovih Pravila;
 2. prijavljivanje i objavljivanje komentara mora biti izvršeno isključivo tijekom trajanja Natječaja (komentari koji su postavljeni prije ili kasnije neće se uzimati u obzir);
 3. jedan komentar može biti predan samo jednom tijekom Natječaja od jednog sudionika, a svaki sudionik ima pravo poslati neograničen broj komentara;
 1. u slučaju da jedan isti komentar bude objavljen s dva ili više profila, bit će valjan samo komentar koji je prema kronološkom redoslijedu objavljivanja bio prvi postavljen;
 2. ukoliko se primijeti da je komentar objavljen bilo kakvom zlouporabom, sudionik koji je komentar objavio bit će diskvalificiran.

Komentar mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. biti originalan i realističan, u skladu s temom Natječaja, bez bilo kojih drugih sadržaja koji bi mogli uključivati autorska prava koja ne  pripadaju sudioniku;
 2. mora se odnositi isključivo na temu Natječaja;
 3. ne smije sadržavati vulgaran i neprimjeren sadržaj, poticati na nasilje niti smije predstavljati uvredu i sramoćenje za bilo koga;
 4. ne smije ni na koji način biti korišten za kršenja ili pokušaj kršenja zakona ili prava trećih osoba od strane sudionika, kao ni za propagiranje, agitiranje i reklamiranje u bilo koje svrhe.

Komentari se neće uzeti u obzir u sljedećim okolnostima i primijenit će se  sljedeća pravila:

 1. ako su predani prije ili poslije vremenskog perioda namijenjenog za prijavu ili ako ne ispunjavaju uvjete u smislu sadržaja
 1. ako su nastali bilo kakvom zlouporabom ili kršenjem uvjeta iz ovih Pravila;
 2. sudionici će biti odgovorni za javno objavljivanje materijala, kao i za poštovanje svih zakonskih odredbi u vezi s objavljenim komentarom;
 3. Organizator neće odgovarati za činjenicu da treće osobe mogu koristiti informacije koje su sudionici Natječaja postavili ili učinili dostupnim;
 4. sudionici će biti u potpunosti odgovorni za sve što su objavili preko svojih Instagram profila, a u vezi s ovim Natječajem, uključujući i pristanak trećih osoba.

Ostala pravila vezana za komentare:

U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba koji su po bilo kojoj osnovi vezani uz objavljeni komentar, sudionik koji je taj komentar objavio, obvezuje se da Organizatora i Klijenta drži slobodnim od odštetnih zahtjeva, štete i tužbenih zahtjeva trećih osoba, obzirom da je isključivo sam odgovoran za izradu i sadržaj objavljenih komentara te preuzima odgovornost kao i obavezu poduzeti sve potrebne radnje kako bi obranio i zaštitio Organizatora i Klijenta od svih takvih zahtjeva.

S tim u vezi, sudionik koji je predao sporni komentar, obavezuje se nadoknaditi svaki oblik štete koja je za Organizatora ili Klijenta nastala na osnovu zahtjeva trećih osoba po bilo kojoj osnovi vezanoj uz sporni komentar.

Članak 5. – Utvrđivanje najuspješnijeg sudionika i dodjela i realizacija nagrade

Žiri koji će biti imenovan od strane Organizatora izabrat će najkreativnije komentare koji odgovaraju temi Natječaja  i ispunjavaju sve uvjete te iste nagraditi jednom od nagrada:

20 poklon paketa koji se sastoje od bilježnica, rasporeda sati i paketa Toco sokova, a koji će biti dodijeljeni jednom, na dan 29.08.2022.

U izboru za nagradu sudjeluju svi komentari koji su pristigli do 23:59 sati dan prije utvrđivanja najkreativnijih sudionika.

Jedan sudionik može osvojiti samo jednu nagradu. Nagradu nije moguće zamijeniti za drugu nagradu ili za novac.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema Dobitniku. Dobitnici će o dobitku i načinu preuzimanja nagrade biti obaviješteni u roku od 8 dana od izbora najkreativnijih komentara. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovom Natječaju Sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu, fotografiju) Organizator može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradnog natječaja bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Sudionici će biti obaviješteni o osvojenoj nagradi putem odgovora na komentar, koji su ostavili za sudjelovanje u Natječaju. Sudionike koji osvoje nagradu, obavijestit će administratori Samo Toco Instagram stranice, a tom prilikom će ih i pozvati da se jave u inbox Samo Toco Instagram stranice radi dostave kontakt podataka radi isporuke nagrade. 

U slučaju da potencijalni dobitnik nagrade ne odgovori na obavijest, odnosno ne dostavi svoje podatke u inbox Instagrama, u roku od pet dana od dana obavijesti da je osvojio nagradu ili se utvrdi da nije ispunio sve uvjete iz Natječaja, nagrade  ostaju Organizatoru.

Svaka greška i/ili propust prilikom dostave podataka koji se tiču preuzimanja, od strane sudionika, neće proizvoditi bilo kakvu odgovornost Organizatora; točnost kontakt podataka primljenih od sudionika su isključivo njihova odgovornost.

Danom preuzimanja nagrade, odnosno ne preuzimanjem nagrade iz bilo kojeg razloga u navedenom roku, prestaju sve daljnje obaveze Organizatora prema dobitniku nagrade.

Bilo kakve pritužbe na nagradu nakon dostave dokaza o uručenju iste neće biti razmatrane od strane Organizatora i on neće imati bilo kakvih odgovornosti po tom pitanju.

Organizator ne odgovara za kvalitetu proizvoda koji se poklanjanju, s obzirom na to da isti posjeduje garanciju u skladu sa zakonom.

Članak 6. – Ograničenje odgovornosti i autorstvo

Organizator i Klijent imaju pravo poduzeti sve potrebne mjere u slučaju bilo kakvog pokušaja prijevare, zloupotrebe ili bilo kojih drugih pokušaja koji mogu utjecati na javni  imidž ovog Natječaja, i/ili Organizatora ili Klijenta.

Organizatori Natječaja nemaju odgovornost i ne smiju, bez zakonske osnove, biti uključeni u bilo koju parnicu ili proces i potencijalno dodatne troškove, od strane sudionika ili trećih osoba.

Objavljeni komentari u okviru ovog Natječaja neće biti tretirani kao autorska djela jer ih sudionici postavljaju na javnu društvenu mrežu svojevoljno, besplatno i bez zahtjeva za bilo kakve naknade. Sudionici samim objavljivanjem komentara u skladu s pravilima ovog Natječaja prihvaćaju uvjete istog, odnosno suglasni su da neće imati bilo kakvih zahtjeva za bilo kakve autorske ili srodne ili bilo kakve druge naknade ili zahtjeve po osnovu komentara koje su objavili u svrhu sudjelovanja u Natječaju.

Organizator ne snosi odgovornost za:

 1. neuspješno prijavljivanje;
 2. situacije kada više osoba polaže prava na isti komentar;
 3. greške u podacima ili u pogreškama pri prijemu podataka dostavljenih od strane sudionika, budući da je to isključiva odgovornost sudionika;
 4. nemogućnost dobitnika da preuzme nagradu, niti za kašnjenja u isporuci nagrada, koja su uvjetovana kašnjenjem od strane dobavljača i dostavljača nagrada u obavljanju njihovih usluga, ili uslijed nepovoljne epidemiološke situacije;
 5. žalbe na osvojenu nagradu nakon potpisivanja dokaza o primopredaji;
 6. bilo koje tehničke propuste ili nepravilnosti uzrokovane kod pružatelja internet usluga ili Instagrama ili na internetu uopće;
 7. javnim postavljanjem svojih komentara sudionici u cijelosti dodjeljuju neograničeno pravo objavljivanja, tiskanja ili drugog načina upotrebe i adaptacije u marketinške svrhe, sve u neograničenom broju primjeraka i neograničenom trajanju i na bilo koji način bez obzira na tehniku kojom se koristi u konkretnom unosu;
 8. postupanjem u skladu s ovim Pravilima, s kojima su sudionici upoznati i na koje pristaju, i postavljanjem komentara, svaki sudionik u cijelosti odustaje (neće nadalje potraživati ili na bilo koji način očekivati) od bilo kakve naknade.

Članak 7. Suglasnost sudionika za prikupljanje odnosno obradu njihovih osobnih podataka

Sudionici izjavljuju da se slažu s odredbama ovih Pravila i daju svoj pristanak da se njihovi osobni podaci i komentari koje su samostalno postavili i osobno dostavili i prezentirali javno, po potrebi uključe u bazu podataka Organizatora ukoliko ista bude formirana, kao i da se nadalje koriste bez ograničenja, a u skladu sa zakonom.

Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Sudionici su suglasni da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su Sudionici sami dostavili u ovom Natječaju (ime i prezime, adresa, broj telefona) te se njima koristi isključivo za potrebe ovog Natječaja.

Organizator neće otkrivati osobne podatke sudionika neovlaštenim osobama. Svi podaci vezani za primjedbe sudionika bit će korišteni isključivo u svrhu uspješne realizacije Natječaja i neće se koristiti u druge svrhe.

Sve osobne podatke koji se prikupljaju za potrebe ovog Natječaja, Organizator čuva u trajanju od 4 mjeseca od završetka Natječaja, a osobne podatke Dobitnika 5 godina od završetka Natječaja.

Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja na Natječaju.

Organizator će navedene osobne podatke u stavku 2. ovog članka koristiti isključivo za:

1. Objavu Dobitnika,

2. Kontaktiranje Dobitnika radi dogovora oko dostave nagrade,

3. Dostavljanje nagrade Dobitniku,

4. Vođenje evidencije o sudjelovanju u nagradnim natječajima.

Sudionici Natječaja slanjem maila na dpo@jamnica.hr imaju pravo, vezano uz osobne podatke koji se obrađuju temeljem ovog Natječaja:

1. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Organizator pohranio,

2. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Organizator pohranio,

3. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Organizator pohranio,

4. Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Organizator pohranio,

5. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na definirani način,

6. Uložiti prigovor na podatke koje je Organizator prikupio i obrađuje.

Sudionik je ovlašten promijeniti bilo koji osobni podatak slanjem e-maila na adresu dpo@jamnica.hr, u kojem je Sudionik dužan navesti ime i prezime, adresu i e-mail adresu te koje informacije želi nadopuniti.

Organizator poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Sudionik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Organizator provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na službenoj Samo Toco Instagram stranici (https://www.instagram.com/samo.toco/)  ili s nje te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Ova Pravila i uvjeti korištenja odnose se isključivo na uporabu i objavljivanje informacija koje Organizator prikuplja od Sudionika na Samo Toco Instagram stranici (https://www.instagram.com/samo.toco/). Ostale internetske stranice kojima se može pristupiti preko ove internetske stranice imaju svoje izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihova korištenja i objavljivanja na njima. Organizator ne snosi odgovornost za načine i uvjete rada trećih strana.

Članak 8.  –  Prekid/zastoj Natječaja. Viša sila

Natječaj može prestati prije propisanog roka u slučaju događaja više sile, izvanrednog stanja uključujući i slučaj nemogućnosti Organizatora da realizira Natječaj pod primjerenim uvjetima.

Viša sila označava svaki događaj koji se ne može predvidjeti, kontrolirati ili otkloniti od strane Organizatora, uključujući i nemogućnosti Organizatora da ispuni obveze iz ovih Pravila, neovisno od njegove volje. Natječaj se može prekinuti prije roka ili može biti zaustavljen na osnovu slobodne odluke Organizatora, pod uvjetom da su takve promjene obavljene u skladu s odredbama ovih Pravila.

Članak 9. – Sporovi

Potencijalni sporovi koji se dogode između Organizatora i sudionika o bilo kojem pitanju rješavat će se sporazumno, a u slučaju da mirno rješenje ne bude bilo moguće, spor će se rješavati na nadležnom sudu u Zagrebu.

Članak 10. – Ostale odredbe

Odluke organizatora u vezi s Natječajem su konačne i obvezujuće za sve sudionike.

Organizator ima pravo poduzeti sve potrebne mjere u slučaju bilo kakve prevare, zlouporabe ili bilo kojeg drugog pokušaja koji mogu utjecati na imidž ili troškove organizacije i realizacije Natječaja.

Pravila stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se počevši od dana objavljivanja .

Zagreb, 18.08.2022.

Top
[borgholm_core_section_title tagline="oh hello you" title="Award-winning creative agency." subtitle="Delivering high-quality projects for international clients. Ask us about digital, branding and storytelling." line_break_positions="1" disable_title_break_words="no" special_style_positions="2" title_tag="span" subtitle_margin_top="29px" enable_text_custom_styles="yes" text_color="#000000" _element_width="initial"]

GENERAL INQUIRIES
borgholm@qodeinteractive.com

SOCIAL MEDIA